onsdag 26 december 2012

Reahets

Har släpat mig ur huset och den jul- och matkoma som infunnit sig.

Shopping på rean med Emilia och Annie stod på dagens agenda.
Tittar mest på folk som hetsar i butikerna än handlar själv idag, bättre för plånboken så.onsdag 19 december 2012

Årets sista votering

Mediautbildning

Sista riksdagsveckan. Många saker och många möten ska göras på väldigt kort tid. Allt som inte har hunnits med under hösten ska plötsligt göras på några timmar och gamla surdegar som legat gömda på skrivbordet dyker upp igen.
Voteringarna avlöser varandra den här veckan eftersom det är budgetvecka dessutom och det är stora och viktiga voteringar som kräver sin koncentration.

Eftersom vi jobbar i ett högt tempo och tycker det är rätt kul har min kollega slängt in en media utbildning idag dessutom.
Jag släpade med mig polsek Adam idag dessutom!
fredag 14 december 2012

torsdag 13 december 2012

Senare debatt

Vi fortsätter, klockan närmar sig midnatt i kammaren. Vi håller tummarna för att vi ska bli klara till 23 men det ser inte bra ut. Hinner vi inte i tid skjuta debatten upp till sist på måndagskväll eller om det vill sig illa till onsdag.

Nu debatteras vårt andra utgiftsområde. Område 23 om Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Vår hjälte denna sena timme är Chefen Bengt-Anders Johansson.
Sen debatt

Årets viktigaste debatter avhandlas just nu i kammaren.
Först ut är utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Moderaternas talan förs av Johan Hultberg, klok som vanligt! Lugn och påläst så jag blir riktigt avundsjuk.
Soldater i Afganistan


Skriver idag i VLT tillsammans med Mikael Andersson Elfgren om vikten av ett sund försvarspolitik.
Artikeln hittar jag dessvärre inte på nätet, så håll till godo såhär.
Vi måste bygga järnväg nu

Riksdagen beslutar i dag om kommande satsningar på infrastrukturen. I en tid då regeringen utökar satsningarna mer än någonsin är oppositionen splittrad. Jag har ett tydligt besked till oppositionen - nu är tid för ansvar, skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i Dagens Industri.

Järnvägens problem handlar egentligen inte om snö eller kyla, järnvägens problem beror på decennier av eftersatt underhåll. Men tuffa väderförhållanden gör att störningar i infrastrukturen blir svårare att hantera, inte minst på järnvägen. På vissa håll finns heller ingen möjlighet att flytta trafiken när ett spår blir trasigt eller växlar fryser. Resultatet blir förseningar och inställda tåg.

För att komma till rätta med problemen borde Sverige för länge sedan ha gjort mer. Men diskussioner om vem som bär det historiska ansvaret kommer inte att lösa järnvägens problem. Sedan jag tillträdde som infrastrukturminister har jag därför sett som min uppgift att identifiera sårbarheten i systemet och därefter konstruera effektiva förslag som kan komma till rätta med problemen.

Därför har regeringen, med Trafikverkets noggranna kapacitetsutredning som grund, presenterat ett förslag för ett starkt och hållbart transportsystem. Vi vet vad som behöver göras, när det kan göras och hur det ska finansieras. Det gör inte den samlade oppositionen. Deras förslag riskerar i stället att försena förbättringarna på järnvägen. Det ser jag som mycket allvarligt.

För det första saknar oppositionen en hållbar finansiering. Sammanlagt saknas över 60 miljarder kronor för de löften som Socialdemokraterna i dag presenterar. Kostnader som döljs i termer av studier, utredningar och arbetsgrupper. Det är denna "första spadtags"-politik som gör stora hål i marken, som sedan får fyllas igen när pengarna tar slut. Kvar står svenska folket med stora hål i den offentliga ekonomin. Det är ansvarslöst.

För det tredje. Vi kräver nu att oppositionen lämnar besked om hur den tänker samarbeta och med vilken gemensam politik den tänker gå till val. I dag är oppositionens enda besked till svenska folket att beslut om framtidens infrastruktursatsningar ska avgöras efter valet 2014. Det innebär att viktiga beslut skjuts på framtiden och att långt gången infrastrukturplanering riskerar att skrotas. Vilka satsningar som slutligen ska slopas är det ingen som vet. Det enda vi vet är att väljarna förs bakom ljuset.

Alliansregeringens förslag innebär ökade satsningar med nära 20 procent. Alliansregeringen föreslår också den största satsningen på järnvägsunderhåll någonsin. Bara i år lägger regeringen 7,6 miljarder kronor på järnvägens drift och underhåll. Det kan jämföras med de 3,7 miljarder kronor som Socialdemokraterna satsade 2006.

Enligt det omfattande kunskapsunderlag som har tagits fram av Trafikverket kommer dessa satsningar att bli avgörande för att järnvägen ska kunna återfå sin ursprungliga funktion. Därför genomför vi våra satsningar.

Årets vinter har inneburit tuffa prövningar i vissa delar av landet. Jag har jag själv följt snöovädret på nära håll. Både på vägar, järnvägar och flygplatser har trafiken berörts. Över hela landet har vänner, grannar och föräldrar hjälpt varandra att skotta. Garageuppfarter, grusvägar och idrottsplatser har röjts både en och flera gånger. Det är en del av vår kärlek till Sverige samtidigt som det skapar utmaningar för vilka jag är ytterst ansvarig, inte minst situationen på våra järnvägar.

"I dag är oppositionens enda besked till svenska folket att beslut om framtidens infrastruktursatsningar ska avgöras efter valet 2014."

För det andra riskerar oseriösa förslag leda till att fel satsningar prioriteras. Miljöpartiet föreslår i dag riksdagen att samtliga satsningar fram till och med 2021 ska rivas upp och ersättas med nya. Förbifart Stockholm ska slopas, trots att den redan är påbörjad. Vad som ska ersätta regeringens satsningar är det ingen som vet. Vi vet bara att arbetet tar tid och att skattebetalarna får stå för notan.

Mot bakgrund av detta vill jag i dag rikta tre frågor till Socialdemokraterna. Hur och med vem vill ni regera Sverige? Vilka satsningar är ni beredda att riva upp för att finansiera oppositionens alla löften? På vilket sätt påskyndas arbetet med att rusta järnvägen om viktiga satsningar stoppas eller pengarna inte räcker till?

Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Infrastrukturminister


tisdag 11 december 2012

Mot Stockholm


Idag rullar vi enligt tidtabell! Sverige är fantastiskt i sin vinterskrud!måndag 10 december 2012

Snö

Borde ha rullat in med tåget i Stockholm just nu för att i lugn och ro förbereda veckans möten. Men det blir inte alltid som det var tänkt. Nu sitter jag fast hemma hos svärmor istället. Det har snöat massor i natt och i dag och en kombination av snö och bombhot i Malmö gjorde dagens resa omöjlig. Har bokat om mig tills imorgon bitti nu och hoppas att det tåget fungerar bättre då.

Utan toppskola inga Nobelpris

Vi står nu inför flera dagar av Nobelfirande då världens ögon riktas mot Sverige. Nobelprisen handlar om kunskap, innovationer och genombrott, utveckling och demokrati. Allt detta tar sin början i skolan. Utan en bra skola blir det inga innovationer, genombrott eller nya kunskaper. Ett land som vill nå framgång måste investera i utbildning.

Nobeldagen är en bra dag att rikta fokus mot kunskap och vikten av hög kvalitet i förskolor, skolor och fritidshem. Även en Nobelpristagare har säkerligen upplevt betydelsen av stimulans, glädje och motivation under sin skoltid för att nå den kunskapsnivå han eller hon är på i dag. Vi vill ha – och måste ha – bättre skolresultat i Sverige.

De senaste åren är bland de mest reformintensiva i svensk utbildningshistoria. En ny skollag, nya kurs- och läroplaner, en ny lärarutbildning, en lärarlegitimation och en ny gymnasieskola har införts. Det tar tid att få alla förändringar att bli riktigt bra. För att uppnå hög kvalitet i och bred förankring för alla reformer, krävs att reformerna följs upp och dessutom fortsatt fokus på kunskapsuppdraget och på lärares och skolledares kompetens.

Varje nivå måste ta sin del av ansvaret. Eleven för sitt lärande. Skolan för att effektiva under­visningsmetoder och stöd används. Huvud­männen och staten för de övergripande förutsättningarna. Målet är tydligt: Sverige ska ha en kunskapsskola som rustar varje elev, oavsett bakgrund, för såväl livet som för arbetsmarknaden.

En likvärdig skola med hög kvalitet ska vara inspirerande för våra barn och ungdomar. Det kan handla om legoklossar i ett klassrum, ett stormkök och ett isblock, eller en kikare en stjärnklar kväll. Vi behöver en skola fylld av lust, motivation och glädje. Att lära och att lära sig ska vara roligt. Som förälder ska du känna dig trygg med att ditt barn får det stöd som hon eller han behöver för att nå kunskapskraven, men också den extra stimulans som utmanar att nå så långt som möjligt. Då behövs ett ledarskap i skolan inriktat på kunskap. Att vara lärare är att vara ämneskunnig, kreatör, pedagog och relationsbyggare.

I en skola som lyfter alla elever, identifieras elevers behov av stöd och stimulans och skolan ges verktygen för att möta dessa behov. Det innebär fokus på att varje elev får just det som hon eller han behöver för att nå ännu längre och att åtgärder sätts in så tidigt som möjligt.

Lite extra tid i ett ämne, special­lärarstöd och modersmålsundervisning är exempel på sådant som, om det utformas utifrån elevens behov, kan bidra till att hon eller han kommer över tröskeln och kommer ikapp. I andra fall kan det handla om att ge elever möjligheter att gå vidare i sitt lärande och nå mer utmanande kunskapskrav. Det behövs god återkoppling och en ständig dialog mellan eleven, lärarna och föräldrarna. Vi ska ha höga och positiva förväntningar på alla i skolan.

Möjligheten att kunna anpassa varje skolas verksamhet så att den bäst passar just den sammansättning av elever som en skola för tillfället har är central. Det gäller att hitta en form där eleverna själva vill lära och där de känner sig sedda och på bästa sätt får rätt stöd. Genom att prioritera undervisningens kvalitet – snarare än administration och byråkrati – kan svensk skola möta utmaningarna än bättre. Här är viktiga initiativ tagna.

Ett nobelpris startar inte i ett forskningslaboratorium eller på ett universitet. Det grundläggs i en skola som klarar det viktiga kunskapsuppdraget – och som ser varje elev. På Nobeldagen lyfter vi tillsammans kunskapens och skolans betydelse. I Sverige ska alla skolor vara av högsta klass för alla elever.

Fredrik Reinfeldt, Statsminister

Eva-Lis Sirén, Ordförande Lärarförbundet

torsdag 6 december 2012

Landsbyggdsnätverket

Den här torsdagen går i ett, det ena mötet avlöser det andra:)
Började dagen på landsbygdsdepartementet med alliansdragning av aktuella ärenden. Därefter ett utskott som blev mer komplicerat än vanligt.
Vi har en hel mängd subsidaritetsprövningar i utskottet, dvs strider EU beslut mot nationella beslut och på vilken nivå skall besluten tas. Idag var det mer komplicerat än vanligt och allt strulande. Från dåliga översättningar till brist på underlag. Inte ens specialisterna från departementet kunde reda ut en del.Nu sitter jag på ett lunchmöte med riksdagens landsbyggdsnätverk. Hur jobbar vi inför en ny programperiod och lite uppdateringar från landsbygdsprogrammets halvtidsutvärdering.

onsdag 5 december 2012

Läxhjälp

Förutom vädret som i och för sig är den absolut största snackisen idag har nyheterna även berättat om läxhjälps RUT och SCB undersökningen idag.

Själva partisympatisörs undersökningen har jag inte hunnit sätta mig in i nämnvärt idag men jag kan konstater att SD ökar och S minskar. Dock är det Sossarnas högsta mätning sedan 2009 och Moderaterna minskar något också. SD skandalen kom mitt i mätperioden och ger därför inte en helt rättvis bild. Det är som vanligt med den här typen av mätningar, det gäller att inte gå för mycket i spinn på dem för det är alltid valresultatet som räknas.
Men nu till vad som är riktigt viktigt. Som ytterligare ett led i Alliansens reformer att göra det enklare för vanligt folk och skapa fler arbeten klubbade riksdagen idag igenom en skattereduktion för läxhjälp. så kallad läxhjälps RUT.
Reformen är till för vanliga människor att få livspusslet att gå ihop. Att en hel del svarta jobb dessutom blir vita är en rejäl bonus.

Doha direkt

Alla i utskottet kan inte vara på plats i Doha under klimatförhandlingarna av praktiska och ekonomiska skäll hur gärna vi än hade velat. Utskottet har som vanligt fått möjligheten att skicka två representanter med den svenska delegationen, en från majoriteten och en från oppositionspartierna. Idag får alliansen i MJU möjlighet att vara med direkt.


På plats är bland andra Roger Tiefensee (C) och just nu informerar han oss direkt via telefon.
Det är stora och komplicerade frågor på agendan och Sverige som driver en väldigt hård linje gör allt för att få resten av världen med på banan. Tyvärr är det de stora drakarna som sätter sig på tvären precis som vanligt, men skam den som ger sig!

Sri Lanka besök

Idag kom Sri Lankas ambassadör Oshadhi Alahapperuma till riksdagen och hälsade på!

Anledningen till besöket var två. Dels hade Ambassadören fått nys om mitt ursprung som adopterad från Sri Lanka och tycke att vi skulle träffas. Dels var han intresserad av att bilda en vänskapsförening i riksdagen mellan våra länder.

Själv kan jag bara hålla med, det är på tiden att vi träffas och det finns många spännande saker att diskutera vidare om. Dessutom tycker jag att det skulle vara kul med en vänskapsförening, det finns massor av saker våra länder kan göra tillsammans.

(Ser ni vad lång jag är förresten!!! Svensk barnmat gör under.)

tisdag 4 december 2012

Dagens muta

Idag kom en av de roligaste mutorna hittills under min tid i riksdagen.
Med anledning av avfallsutredningen har Avfall Sverige skickat en rulle soppåsar till mig!
En del av arbetslinjen

Igår föreslog Moderaterna ny politik inom området för anhöriginvandring. Detta är ett led i att förstärka arbetslinjen och egentligen inget konstigt alls.


Per Gudmundson skriver klokt om förslaget i dagens SvD.
Nu får vi se vad vi kan hitta för gemensamma nämnare i alliansen att jobba vidare med. Vi är fyra partiet med ibland lite olika syn på saker, men när vi går fram som allians så har vi hittat gemensamma ståndpunkter. Det är det som skiljer oss från oppositionens fyra spretiga förslag och brist på gemensam linje.fredag 30 november 2012

Trä blir tyg

Tänk var mycket man kan göra av trä och framförallt träfibrer!

Här ser ni en handduk och förpackningsmaterial.Träff med Södra

Träffar södra i Växjö för att prata vidare om ett modernt och hållbart skogsbruk.Besök på VIDA

Kommittén gör besök i sågindustrin i Vislanda!onsdag 28 november 2012

Årsmöte med jakt & fiskeklubben

Vi har roligt i riksdagen hela tiden. Allting hänger samman och därför är våra intresseföreningar en självklar del för oss att ingå i.
Jag är intresserad av jakt och natur, därför är riksdagens jakt- & fiskeklubb ett självklart val.

Idag har vi årsmöte och vi inleder mötet med en talare för att förkovra oss lite. Svenska Jägareförbundets nya generalsekreterare Bo Sköld är här för att prata om jaktens roll i samhället.Landsbygdsdag

Varje höst håller Moderaterna i riksdagen en konferens om landsbygdsfrågor för moderater runt om i landet.
Idag var det dags för årets konferens och temat för dagen var jobb på landsbygden.Med på dagen var Jessica Polfjärd, som ordförande i näringsutskottet hade hon en självklar roll i att inleda konferensen. Näringspolitik och landsbygdspolitik är egentligen samma sak, det handlar om jobb och försörjning för att kunna leva!

tisdag 27 november 2012

Partistyrelsen

Med nervösa steg och skakande tänder skulle jag i måndags till partistyrelsen för att del redovisa hållbarhetsgruppens arbete.

Nu i efterhand kan jag bara konstatera att det gick bra och jag överlevde. Svårt att avgöra hur det gick när jag själv talade men jag tror det gick bra.

Ännu återstår mycket arbete för gruppen. Vi har en del beräkningar kvar att höra och det återstår textskrivningar och lite mer politikutveckling. Sedan kommer vårens arbete med att förankra arbetet i organisationen och sedan skriva fram en proposition till partistämman hösten 2013.Monsterlek

Jag tror nästan de hinner glömma bort mig mellan gångerna vi ses. Den här helgen hälsade lillebror och hans tre barn på i Västerås och mellan mina pass på MUF stämman och förberedelser inför måndagen han vi umgås lite.Roligast var helt klart lördagens besök på lek och bus i Punkthuset. Vilket träningspass det blev att jaga efter en fyraårig upp och ner i lekställningar, men kul var det!

MUF håller Förbundsstämma

Senast det hände var 2004 och jag var Distriktsordförande i MUFVästmanland. Nu var det dags igen MUF håller förbundsstämma på ACC i Västerås.


Jag blev av åldersskäl utsparkad från ungdomsförbundet för många år sedan och det är därför extra roligt att bli inbjuden igen.
Det finns säkert många anledningar till att jag blev inbjuden jag har suttit i MUFs förbundsstyrelse och jag är riksdagsledamot från länet. Hur som helst är det en riktig ära att få vara ordförande en helg.

Spännande debatter med högt i tak och den ens argumentationen starkare ön den andra. Det spelar egentligen inte så stor roll vad man tycker, huvudsaken är att man tycker och att man vågar argumentera. Sedan är det omröstning och det är då det handlar om faktisk politik!
Vi ska inte underskatta ungdomsförbundet, de har sina medlemmar på positioner runt om i landet och har ett starkt inflytande på Moderaterna.

Under stämman valdes en ny förbundsstyrelse. Förbundsordförande Erik Bengtzbo blev omvald och nya i presidiet är Rasmus Törnkvist och Carin Karlsson. Ett bra och starkt presidium. Till Västmanlands och min stora glädje valdes även Caroline Högström in som ledamot av Förbundsstyrelsen, ett extra stort grattis till dig!!!

HNS i Strömsholm

Äntligen, studiebesöksfredag. Som jag har längtat!
Tillsammans med södermanlandskollegan Lotta Finnstorp och pol.sek Adam åkte vi ut till Strömsholm i strålande solsken.Vi fick prata om hästnäringen generellt och mer specifikt på Strömsholm. Vi fick göra en fantastisk rundtur först på vagn och sedan till fots genom stallar och ridhus.


Hemmåt

Efter voteringen hade jag tänkt rusa hem och lägga mig direkt men så blev det inte.
Tog ett lite senare tåg och väl hem i Västerås var vi några som gick ut och åt råbiff på Hattfabriken. Kan varmt rekommendera!!!
Hållbarhetsgrupp

Sakta men säkert börjar vi landa ner i ett dokument som vi kan presentera för partiet. Under dagens möte kom vi ytterligare ett steg närmare målet även om det återstår en del.

På måndag ska jag tillsammans med de andra framtidsgrupperna presentera en delrapport av vårt arbete för partistyrelsen. Känns skönt att ha en enad grupp bakom mig.Rovdjurspolitik

Det är helt omöjligt att hålla koll på allting som händer i riksdagen och vi ledamöter brukar därför informera varandra.
Idag är det Miljö- och Jordbruksutskottets moderater som informerar moderaternas riksdagsgrupp om rovdjursfrågorna. Bengt-Anders Johansson föredrar här vad vi jobbar med och varför.

torsdag 22 november 2012

Utskott
Det finns bara en nackdel med att sitta i Miljö- och Jordbruksutskottet och det är våra sjukt tidiga morgon möten! Idag är en sådan dag och det är i ärlighetens namn inte helt enkelt att hålla ögonen öppna.

Idag har vi landsbygdsdepartementet på plats för information inför det kommande jordbruksrådet. Det här är ett tillfälle för riksdagen att informera sig om vad regeringen driver i EU och göra medskick till ministrarna i kommande förhandlingar.
Vi börjar sakta se ljuset i tunneln gällande EU's nya gemensamma jordbrukspolitik. På inget sätt är vi överens med andra EU länder men vi börjar närma oss slutdatum för förhandlingarna och det känns rätt skönt.

onsdag 21 november 2012

Votering

Veckans första votering är igång. Eftersom det är statens finanser vi röstar om tar det lite tid. Det är ju inte ett majoritets förslag som står mot ett oppositionsförslag. Nej en enad allians står mot fyra olika motförslag! Det finns med andra ord inte en opposition utan fyra!
Spännande att se hur de ska gå till val och med vilka. Det finns bara ett regeringsallternativ och det är Alliansen!
Stockholm Fiskmarknad

Det behövs en Fiskmarknad även på östkusten av många olika anledningar. Både fiskarna, konsumenterna och länsstyrelsen har sätt ett behov och en potentiell marknad för handeln och nu har den äntligen kommit till.
Lokal fisk är färsk fisk och närfångad fisk transporteras mindre. En klar miljöfråga som kommer gynna kustfisket och en levande landsbygd
Eskil Erlandsson är här och talar på temat landsbygd och matlandet. Landshövding Chris Heister inviger och Västmanlands superfiskare ute från Tidölindö Mats Eriksson är här för att tala från branschen. Jag är här bara för att det är kul med fiskefrågor:)

Nytt försök

Det var inte helt lätt att komma igång och blogga igen, men jag gör ett nytt försök!

Inte lätt att berätta om allt som hänt sedan sist men vi tacka för allt stöd och uppmuntran jag fått sedan min propp. De här vackra blommorna kom från JHS förra veckan.


Det har blivit väldigt mycket arbete med hållbarhetsgruppen senaste veckorna. Sakta sakta ser vi ett dokument börja ta form och det känns skönt. I helgen hade partiet framtidskonferens och arbetsgrupperna visade för första gången upp sig gemensamt och samtalade från scenen om morgondagens utmaningar. Hela konferensen finns att se via play.moderat.se
onsdag 14 november 2012

Snus

Åkte till Stockkholm redan på söndagskvällen för att ta mig till Arlanda i ottan på måndagsmorgonen. För att hinna med ett tidigt morgon flyg man kan åka från Västerås på morgonen men då redan 03 och det kändeds inte så lockande.
Tillsammans men kollegorna Bino Drummond från Norrtälje och Jan R Andersson från Kalmar besökte jag Fiedler & Lundgrens snusfabrik i Malmö.


Diskussioner om svenskens snusande historiskt och EU lagstiftning var temat för dagen. Du kanske inte visst det men snus är ett livsmedel och har därför bäring på mina områden i Miljö- och jordbruksutskottet.Miljöting

Helgen 9-10 november anordnades ett miljöting i Avesta för unga människor från Dalarna och Gävleborg. Jag skulle varit där och kampanjat hela veckan men tyvärr kom det andra saker emellan så det blev ingen kampanj för vårt ungdomsförbund.
Jag var dock där på söndagen för debatt. i sista sekund visade det sig att debatten skulle hållas mellan ungdomsörbunden och jag drog därför med mig Emil Esselin som fick ta den istället för mig.
Det visade sig vara första gången Emil debatterade och han gjorde det riktigt bra. Det är kul att få följa unga människor på deras politiska resa, genom ungdomsförbundet lär man sig enormt mycket.Frånvaro

Jag skulle ta det lite lungt en vecka efter Georigien var det tänkt och jag valde att prioritera ner bloggen helt en vecka...men nu har det nästan gått två ooch en halv vecka sedan jag skrev något och det var inte meningen.

Uppdatering sedan senast
V44 var en plenifri vecka från riksdagen och som tur var hade jag sedan tidigare planerat skrivbordstjänst hela veckan. Tur i oturen får man säga, jag kunde ligga med foten i högläge och datorn på magen utan att ändra om i planeringen.

V45 börjar en intensiv riksdagsvecka. Lätt haltande tar jag mig fram som vanligt. Utskott och möten som valigt. Inget särskillt.

onsdag 31 oktober 2012

Resan hem

Nu tänker jag berätta något riktigt personligt och privat här, något jag inte brukar göra men jag gör det ändå.

Resan hem från Georgien blev inte riktigt som det var tänkt. Jag fick en oerhörd smärta i min ena fot och svimmade på första flighten, det här med att vara i centrum är inte alltid så kul kan jag avslöja. Smärtan i foten gick inte över och jag fick med hjälp av assistansservice hjälp att byta flyg och ta mig till Sverige.
Jag trodde jag hade lyckats vricka foten eller brutit något.

Väl hemma i Sverige har jag varit i kontakt med sjukvården och jag har antagligen fått en blodpropp under flygresan. Jag mår mycket bättre nu men kommer hålla mig i stillhet med dator och papper i soffan resten av veckan. Jag hoppar eller snarare haltar runt på ena benet men annars är jag som vanligt men tröttare. Det finns en risk att proppen vandrar vidare och sätter sig på ett mycket farligare ställe än i foten men förhoppningsvis så har den lösts upp och inga men uppstår.

Jag vill här rikta ett stort tack till både Lufthansa och SAS som båda visade sig från sin bästa sida, jag hade inte fixat det utan er. Ett stort tack även till Mariana på JHS som fick dra omkring på mig genom halva Europa med mod och styrka.

Georgien

Det blev inte så mycket bloggande som jag hade hoppats på i Georgien. Oftast hålls konferensen på samma hotell som vi bor på och då är det lätt att smita ut i receptionen eller upp på rummet för att göra annat utan att störa konferensdeltagarna. Den här gången var vi på partihögkvarteret som låg en bit från hotellet så vi var tvungna att vara med hela tiden.

Jag har ju varit i Azerbajdzjan ett flertal tillfällen och trodde att Georgien skulle vara ungefär likadant men det var det inte. Ett bördigt och vackert land med en huvudstad som låg insvept i en dal mellan bergssidorna. Georgien regnande under en dag men annars visade sig landet från sin bästa sida. Vi hade en kylig sommartemperatur och det räckte med en liten extra tröja på dagarna för att hålla kylan ute. Kändes enormt lyxigt att äta lunch ute så här års.
En riktigt bra grupp deltagare, engelska nivån var på hög nivå vilket gör allting mycket lättare. En tolk är bra att ha men det försvinner en del nyanser i översättningarna. För mig som föreläser med hela kroppen är det viktigt med direkt kommunikation.

lördag 27 oktober 2012

Nu kör vi

Första passet, nu kör vi.
Jag ska prata om livet efter valet och hur man kan gå vidare efter att ha förlorat val.
Tro mig, även om jag nu varit med och vunnit val två gånger i rad har jag varit med om att förlora val desto fler gånger. Vem minns inte valförlusten 2002...Moderaterna nästan halverades på några veckor och det var inte helt enkelt att komma på fötter igen. Men allting är möjligt, det gäller bara att jobba hårdare!fredag 26 oktober 2012

I Georgien

Från ett kallt och blåsigt Stockholm till ett varmt och soligt Georgien.

Efter en lång och ganska stökig flygresa landade jag tillsammans med JHS i Tibilis vid tre tiden på morgonen. Det är inte helt enkelt att ta sig hit och det är bara att gilla läget med obekväma flygtider.
Jag är här för att under några dagar utbilda och lära upp vårt systerparti här i Georgien. UNM har precis som Moderaterna ett ungdomsförbund och det är deltagare därifrån som kommer vara med i helgen. Det hölls val här för några veckor sedan och tyvärr så förlorade våra vänner valet och nu ska vi hjälpa dem att komma på fötter igen.
Eftersom flygtiderna blev så konstiga har vi haft lite ledig tid idag och det har varit riktigt skönt. Dels har vi kunnat ta en välbehövlig sovmorgon och sedan ägna dagen åt att förbereda morgondagens seminarium, tiden för förberedelse i veckan har helt enkelt inte funnits.
Jag hittade hotellets terras precis innan middagen ikväll och han se solen gå ner över bergen. Helt fantastiskt, det lilla jag sätt av staden gav mersmak och det ska bli riktigt roligt att tillbringa några dagar här i ett land jag aldrig tidigare besökt.

Jakt träff


Han med en snabb middag med Jägareförbundet. Nya ordförande Björn Sprängare bjöd in till mingel med fantastiska snittar för att prata aktuella jakt frågor.
Med på minglet var personer från alla möjliga organisationer, det som band oss samman var ett intresse för djur och natur och naturligtvis att vi alla hade en koppling till jägareförbundet på olika sätt.


Indiens ambassadör


Svenska - indiska parlamentariker föreningen hade det stora nöjet att i onsdags presentera den nya Indiska ambassadörern i Sverige Banashri Bose Harrison.

Ett trevligt möte, ambassadören är erfaren och påläst. Efter bara några månader i Sverige har hon redan lärt sig enormt mycket om landet, svenskarna och hur vi beter oss. Ska bli spännande att träffa henne igen när vi har lite mer tid att presentera oss för varandra.


onsdag 24 oktober 2012

Landstingsfullmäktige

Den här veckans tema håller på att bli resande. Befinner mig idag på förmiddagen i Västerås för att sitta landstingsfullmäktige. Hinner tyvärr inte vara kvar hela dagen eftersom det väntar möten i Stockholm (fick just besked om att dagens votering är inställd dock).

Idag har vi information från patientsäkerhetsteamet på plats som berättar om ett spännande arbete. Det finns otroligt mycket att göra inom det här området, det sprids sjukdomar och bakterier på sjukhuset som inte har där att göra alls. En del saker är svåra att göra något åt men en hel del beror på att den basala hygienen på sjukhuset inte följs.

I dag är den stora punkten landstingets delårsrapport och det är ganska höga tonlägen i debatten. Landstingets prognoser ser inte bra ut och det finns all anledning att vara orolig. Majoriteten har som uppgift att försvara vad de levererat och gjort, vi har som uppgift att granska. Vår granskning är befogad, en ekonomi som vi ägnade fyra år åt att städa upp håller nu på att skena. Vi i alliansen är uppriktigt bekymrade över landstingets ekonomi och en dålig ekonomi kommer få följder för verksamheten. Det finns en oro för en kommande skattehöjning just nu, andra socialdemokratiska landsting har gjort samma sak. Att höja skatten är en kortsiktig lösning, det ger mer pengar i kassaskrinet för stunden men det lagar inte hållet i botten där flödet ut är konstant.

tisdag 23 oktober 2012

Alliansfamiljen

Den här bilden ser man inte hos oppositionen. Fyra partiledare som tillsammans bildar alliansfamiljen och har tillsammans lagt sin sjunde budget ihop!!!
Mötestisdag

Som vanligt en tisdag är det mötesrally här i riksdagen. Vaknade sent och fick halvspringa till tåget men andan i halsen nådde jag därför riksdagen senare än jag trodde i gårkväll.

Börjar dagen med utskottets förmöte tillsammans med allianskollegorna, sedan ett för dagen väldigt snabbt utskottsmöte. Temat för dagen var framtida fiskepolitik.
Vidare till miljödepartementet ett antal interna möten och sedan avrunda dagen med moderaterna riksdagsgrupp toppar av alliansgrupp.

Hinner jag ikväll så rullar bilen mot Skinnskatteberg där landstingsgruppen har gruppmöte inför morgondagens landstingsfullmäktige.

Miljöpartiets förslag skadar landsbygden

Skriver idag i VLT med anledning av debatt som just nu pågår mellan mig och MP ang landsbygdens framtid. Hela Sverige ska leva och då ¨måste politiken fungera i alla delar av Sverige. Det går inte att som Miljöpartiet gör flörta med Södermalms väljarna och sedan tro att det går att implementera den politiken på hela Sverige.

Artikeln finns att läsa här.

måndag 22 oktober 2012

Prinskorvar och arbetsrätt

Dagens studiebesök gick till Carlströms kött och chark i Västerås. Vår största charkbutik i stan som bara saluför egna produkter med egen tillverkning av chark.


Jag var på plats för att lära mig mer om verksamheten och prata aktuella frågor. Eftersom jag sitter i Livsmedelverkets insynsråd brukar det komma upp en hel del spännande saker som jag kan arbeta vidare med politiskt. Den här gången blev det inte så mycket synpunkter på livsmedelsverket eller livsmedelskontrollerna vilket är bra utan istället diskussioner om arbete. Eftersom företaget har en verksamhet som är mer säsongsbetonat och har vissa toppar på dagarna då det krävs väldigt mycket personal vill de gärna ha människor som jobbar extra vilket är svårt att få tag i.
Måste säga att det förvånar mig varje gång jag hör företagare säga att de har jobb att erbjuda men ingen som söker dem. I det här fallet beror det inte ens på att de sökande har fel kompetens även om företaget lyfte just utbildningsfrågan som ett problem inför framtiden.
Besöket avslutades med en rundtur i produktionen. Först fick jag träffa styckmästaren som proffsigt styckade upp en halvgris på några minuter...jag har lite att jobba på. Fick även lära mig något nytt, flamingoklubba är hälen av en gris. Tydligen god att grilla. Måste testa. Sedan gick vi vidare och tittade på en omgång prinskorv, från råvara till smet till färdig prinskorv. Vilket hantverk.

Svingar klubba

Under lördagen var jag inbjuden av Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (SPR) att svinga klubban under deras årliga stämma. Eftersom jag arbetar med djurskyddsfrågor och minknäringen är en infekterad fråga tyckte jag det var en god möjlighet att diskutera djurskyddsfrågor med så många farmare som möjligt och det är inte så ofta man har dem på ett och samma ställe.


Jag fick den här ordförande klubban i handen och den är minst sagt unik. Håller man i svanens eller i kroppen när man slår klubban i bordet? Jag har hållit i många ordförande klubbor i mitt liv, men den här är nog den mest unika jag sätt. Det var ett roligt årsmöte som bjöd på många skratt och bra diskussioner. Vi är inte sams om allting men det är som vanligt, mötet med människor skapar diskussioner. Diskussioner leder till frågor och frågor leder till svar.

Guldeken delas ut

Dags för en helg i Blekinge och en helg som helt och hållet kom att gå i arbetslinjens tecken.
MSU hade konferens i Jönköping i helgen så hela bilen var fylld av muffare, bra stämning och sällskap på vägen var trevligt.
Direkt vidare in till Ronneby där jag mötte upp en delegation från Ronneby kommun som skulle närvara vid Guldekengalan som kvällen till ära hölls i närheten av Ronneby Brunn. Priser delades ut till höger och vänster och stämningen var på topp. Ett bra tillfälle att mingla med företagare och entreprenörer även för mig. Hemsidan och årets pristagare hittar du här.


Kvällen förgylldes lite extra fram på småtimmarna när Brolle hoppade upp på scenen och underhöll. Vilken röst, vilken kille! Efter en riktigt lång och intensiv vecka var det kanske inte det smartaste att vara ute på småtimmarna och det var med grus i ögonen jag skjutsade hem en billast glada människor.

Trixande känns oseriöst

I fredags hade jag tillsammans med Europaparlamentarikern Christofer Fjellner en replik på DN debatt med anledning av den debattartikel som publicerades tidigare i veckan där Fores går hårt åt moderaternas miljö- och klimatpolitik.

Klimatpolitiken är global och för att komma tillrätta med problematiken krävs globala lösningar, frågan är egentligen utrikespolitik när den är som bästa. För att nå en förbättring krävs förhandlingar och överenskommelser och dessa måste alla parter skriva under på. Ser man förbättringar inom tex klimatområdet som vi nu ser, mycket därför att handlen med utsläppsrätter lyckats så är det ingen god ide att gå in med nya spelregler som Fores föreslår.

Artikeln i sin helhet kan du läsa här.

Reportage i Bblat

Från mitt besök på GKN Driveline i Köping hittar ni en artikel i Bergslagsbladet här.

Reportaget ger en bild av vad vi talade om och hur viktig energifrågan är för svensk industri. Miljö- och klimatfrågorna är viktig att alltid ta med i den debatten.

fredag 19 oktober 2012

Debatt om djurskydd

Tidigare under dagen igår fick jag en förfrågan från Svt Debatt om att åka till studion i Göteborg och medverka i kvällens program. Programmet skulle inte helt otippat handla om djurskyddet på. Sveriges djurparker med anledning av Kalla Faktas avslöjande på Parken Zoo i Eskilstuna.
Eftersom jag redan var inbokad på så mycket under kvällen fanns det tyvärr ingen möjlighet att åka till Göteborg så jag bar tvungen att avböja.Men titta på programmet kunde jag göra ändå men det i pyjamas hemma framför tv'n. Min kollega Johan Hultberg intog studion och förklarade sin syn på saken klart och tydligt.

Idag fortsätter rapporteringen från djurparkssverige och det här är en fråga som kommer hänga kvar ett tag. Både lokala nyheter och riksnyheterna rapporterar under morgonen.

Intensiv dag

Gårdagen kändes som den aldrig skulle ta slut. Jag hoppas min förkylning nådde sin pik i går för det var riktigt illa.
Började dagen med utskott som alltid på tisdagar, därefter samtal och möten hela eftermiddagen.
Borde hunnit hem tidigt eftersom vi inte hade någon votering men han inte!

Direkt från tåget till Västerås Slott via partiexpen. På slottet höll TIM pendlarna möte med beslutsfattare om viktiga pendlingsfrågor för Mälardalen.


Hade gärna stannat hela mötet ut på slottet, särskilt som regnet öste ner utanför slottsfönstren, men det gick inte.
Jag hade lovat att hoppa in som talare för moderaterna i Västmanland som höll grundutbildning på kvällen. Vissa dagar är mer stressande än andra och då är det bara att bita ihop. Upp på cykel och med uppdragen huva för regnet genom ett blött Västerås mot Medborgarskolan.
Väl framme väntade ett gäng glada och entusiastiska Moderater på att få höra mer om näringslivspolitiken.