torsdag 13 december 2012

Vi måste bygga järnväg nu

Riksdagen beslutar i dag om kommande satsningar på infrastrukturen. I en tid då regeringen utökar satsningarna mer än någonsin är oppositionen splittrad. Jag har ett tydligt besked till oppositionen - nu är tid för ansvar, skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i Dagens Industri.

Järnvägens problem handlar egentligen inte om snö eller kyla, järnvägens problem beror på decennier av eftersatt underhåll. Men tuffa väderförhållanden gör att störningar i infrastrukturen blir svårare att hantera, inte minst på järnvägen. På vissa håll finns heller ingen möjlighet att flytta trafiken när ett spår blir trasigt eller växlar fryser. Resultatet blir förseningar och inställda tåg.

För att komma till rätta med problemen borde Sverige för länge sedan ha gjort mer. Men diskussioner om vem som bär det historiska ansvaret kommer inte att lösa järnvägens problem. Sedan jag tillträdde som infrastrukturminister har jag därför sett som min uppgift att identifiera sårbarheten i systemet och därefter konstruera effektiva förslag som kan komma till rätta med problemen.

Därför har regeringen, med Trafikverkets noggranna kapacitetsutredning som grund, presenterat ett förslag för ett starkt och hållbart transportsystem. Vi vet vad som behöver göras, när det kan göras och hur det ska finansieras. Det gör inte den samlade oppositionen. Deras förslag riskerar i stället att försena förbättringarna på järnvägen. Det ser jag som mycket allvarligt.

För det första saknar oppositionen en hållbar finansiering. Sammanlagt saknas över 60 miljarder kronor för de löften som Socialdemokraterna i dag presenterar. Kostnader som döljs i termer av studier, utredningar och arbetsgrupper. Det är denna "första spadtags"-politik som gör stora hål i marken, som sedan får fyllas igen när pengarna tar slut. Kvar står svenska folket med stora hål i den offentliga ekonomin. Det är ansvarslöst.

För det tredje. Vi kräver nu att oppositionen lämnar besked om hur den tänker samarbeta och med vilken gemensam politik den tänker gå till val. I dag är oppositionens enda besked till svenska folket att beslut om framtidens infrastruktursatsningar ska avgöras efter valet 2014. Det innebär att viktiga beslut skjuts på framtiden och att långt gången infrastrukturplanering riskerar att skrotas. Vilka satsningar som slutligen ska slopas är det ingen som vet. Det enda vi vet är att väljarna förs bakom ljuset.

Alliansregeringens förslag innebär ökade satsningar med nära 20 procent. Alliansregeringen föreslår också den största satsningen på järnvägsunderhåll någonsin. Bara i år lägger regeringen 7,6 miljarder kronor på järnvägens drift och underhåll. Det kan jämföras med de 3,7 miljarder kronor som Socialdemokraterna satsade 2006.

Enligt det omfattande kunskapsunderlag som har tagits fram av Trafikverket kommer dessa satsningar att bli avgörande för att järnvägen ska kunna återfå sin ursprungliga funktion. Därför genomför vi våra satsningar.

Årets vinter har inneburit tuffa prövningar i vissa delar av landet. Jag har jag själv följt snöovädret på nära håll. Både på vägar, järnvägar och flygplatser har trafiken berörts. Över hela landet har vänner, grannar och föräldrar hjälpt varandra att skotta. Garageuppfarter, grusvägar och idrottsplatser har röjts både en och flera gånger. Det är en del av vår kärlek till Sverige samtidigt som det skapar utmaningar för vilka jag är ytterst ansvarig, inte minst situationen på våra järnvägar.

"I dag är oppositionens enda besked till svenska folket att beslut om framtidens infrastruktursatsningar ska avgöras efter valet 2014."

För det andra riskerar oseriösa förslag leda till att fel satsningar prioriteras. Miljöpartiet föreslår i dag riksdagen att samtliga satsningar fram till och med 2021 ska rivas upp och ersättas med nya. Förbifart Stockholm ska slopas, trots att den redan är påbörjad. Vad som ska ersätta regeringens satsningar är det ingen som vet. Vi vet bara att arbetet tar tid och att skattebetalarna får stå för notan.

Mot bakgrund av detta vill jag i dag rikta tre frågor till Socialdemokraterna. Hur och med vem vill ni regera Sverige? Vilka satsningar är ni beredda att riva upp för att finansiera oppositionens alla löften? På vilket sätt påskyndas arbetet med att rusta järnvägen om viktiga satsningar stoppas eller pengarna inte räcker till?

Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Infrastrukturminister


Inga kommentarer: