onsdag 28 november 2012

Landsbygdsdag

Varje höst håller Moderaterna i riksdagen en konferens om landsbygdsfrågor för moderater runt om i landet.
Idag var det dags för årets konferens och temat för dagen var jobb på landsbygden.Med på dagen var Jessica Polfjärd, som ordförande i näringsutskottet hade hon en självklar roll i att inleda konferensen. Näringspolitik och landsbygdspolitik är egentligen samma sak, det handlar om jobb och försörjning för att kunna leva!

Inga kommentarer: