torsdag 4 maj 2017

Utveckla Västmanland

Varje gång jag åker E18 fram och tillbaka växer irritationen om trafiksituationen mellan Västerås och Köping. Jag har gjort studiebesök hos brandkåren som även dem vittnar om problemen på sträckan. E18 måste byggas ut av så många olika anledningar, en är den rent ut sagt dödliga trafiksituationen och den andra är arbetspendlingen i Mälardalen som inte flyter så som den skulle kunna göra.

I förra veckan lämnade jag in en skriftlig fråga om detta till ansvarig minister och jag känner nästan på mig att jag kommer stå i kammaren och diskutera detta snart igen.

När jag ändå var i gång om Västmanlands utveckling var det lika bra att peta på regeringen i strandskyddsfrågan igen. För ett litet län som oss med goda pendlingsmöjligheter och massor av sjöar finns det ingen anledning att inte bygga mer sjönära, framför allt i norra delen av länet.

Inga kommentarer: