måndag 5 mars 2018

Kosigt värre på landsbygden

I lördags var det invigningsfest på Hallstagård utanför Västerås. Bröderna Kihlin har gjort en otrolig investering i en ny ladugård för nötdjursuppfödning. Trots att det var svinkallt hade massor av människor trotsat kylan för att beskåda det nya stallet och alla nyfödda småkalvar. Ja under tiden ägarna informerade om bygget och gården såg en liten kalv dagens ljus med en större publik än någon kalv på gården tidigare.
Roligt att få vara med och framför allt roligt med människor som tror på gröna näringar och landsbygdens framtid.Under måndagen besöker jag Sala Sparbank för att fortsätta resonera och lära mig mer om gröna näringars investeringsbehov. Storbankerna har en motsvarighet i de lokala sparbankerna och deras unika förmåga att se på lokala förutsättningar och viljan att investera i just landsbygdsföretag och boenden utanför tätorten.
Stort tack till Anders Hemberg med personal för besöket. Min tro på landsbygden ökade ytterligare!

Inga kommentarer: