torsdag 16 mars 2017

Strandskyddet ett hot mot landsbygden

Debatt i kammaren igen för miljö- och jordbruksutskottet. Denna gång är det inte jag utan Jesper Skalberg Karlsson som håller den moderata fanan högt i frågor om vargjakt och strandskydd i betänkandet om biologisk mångfald.
Jag själv sitter och blir lite förbannad i kammaren när frågan om strandskydd kommer upp. Den hör egentligen inte hemma hos oss utan i Civilutskottet. Men eftersom frågan är så viktig för att jordbruk, skogsbruk och landsbygd ska fungera så dyker den upp hos oss titt som tätt.
Idag räknas jordbruk som miljöfarlig verksamhet och därför ser vi att till exempel hästgårdar idag inte kan bedriva sin verksamhet ordentligt då hästarna inte får gå i hagar som är stängslade för nära diken och vattendrag.
Runt våra kuster lägger småskaliga fiskare ner eftersom de inte får bygga bryggor eller sjöbodar på grunda av strandskyddsregler. Nej, strandskyddet lägger på sikt en blöt filt över hela Sverige.

Inga kommentarer: