onsdag 5 oktober 2016

Jobben i fokus för Moderaterna

Äntligen kommer den, idag presenterar Moderaterna sin skuggbudget. En budget som sätter fokus på jobb och inte bidrag, Grunden är att alla som kan också ska försörja sig själva och det ska löna sig att arbeta.

Ulf Kristersson håller presskonferens klockan 11 i Stockholm och därefter presenteras budgeten lokalt, här hemma i Västmanland görs detta av Jessica Polfjärd.

En debattartikel med vissa delar av budgeten finns att läsa på DN debatt redan nu.
"Den svenska ekonomin präglas av hög tillväxt, men den svenska samhällsdebatten domineras av utanförskap, alltmer uppenbara integrationsproblem och ökad otrygghet i flera områden. Skolor som inte ger tillräckliga kunskaper, långa vägar till arbete samt vardagsbrott präglar många svenska vardagssamtal. För trots att många har det ekonomiskt bra i Sverige är det alltför många i Sverige som det inte alls går bra för. Sverige är på väg åt fel håll.

Vill man på allvar försöka lösa svåra samhällsproblem måste man se dem, förstå dem, erkänna dem och peka på möjliga lösningar. Ledarskap är inte att exploatera människors oro, utan att ta den på allvar och presentera lösningar på dagens samhällsproblem. Det är nu hög tid för svensk politik att prioritera och fokusera på det som är allra viktigast. Inför detta verkar dock den nuvarande regeringen planlös."

Inga kommentarer: