onsdag 4 november 2015

Kinberg Batra om omfördelningen av flyktingar


Med anledning av de insatser Alliansen och regeringen kommit överens om kräver Anna Kinberg Batra att regeringen nu snabbt går vidare med arbetet för en jämnare fördelning av flyktingar i EU.  
  • Vi måste se resultat och vi måste få fler länder att ta ansvar. I migrations- och integrationsöverenskommelsen mellan Alliansen och regeringen ingår att Sverige ska begära att bli en del av EU:s system för omfördelning av asylsökande. Nu måste regeringen agera för att Kommissionen ska inse det akuta och pressade läge Sverige befinner sig i, säger Kinberg Batra.
  • Arbetet för att få fler länder att ta ansvar har inte fungerat tillräckligt väl hittills. Jag förväntar mig att statsministern och regeringen nu driver frågan hårt såväl i kretsen av de migrationsansvariga ministrarna i unionen som på det extra toppmöte som unionens permanente ordförande Donald Tusk har kallat EU-länderna till.
DN skriver om detta här.

Inga kommentarer: