onsdag 4 november 2015

Livsmedelsstrategin blir en önskelista

Regeringen bjuder med jämna mellanrum in riksdagens partier till överläggning om den kommande livsmedelsstrategin. Ja, inte alla partier. Sverigedemokraterna lämnas konsekvent utanför i dessa sammanhang vilket jag tycker är dumt.
Dessa överläggningar har idag gått över till bilaterala samtal och syftar till en enighet så att strategin skulle kunna gå igenom Riksdagens kvarnverk med ett klubbslag som landsbygdsministern brukar säga.
Dagens möte var en dragning om konkurrenskraftsutredningen där viktiga framtidsspaningar ska in i livsmedelsstrategin också. Till detta har en ökad produktionstakt lagts men inget mer. Dock är inte de förslag till lösningar som finns i konkurrenskraftsutredningen med, vad vi vet. För det är det här som är problemet med parlamentariska lösningar där inga förslag presenteras. Detta är ytterligare ett led i regeringens brist på politik. Det lyser dessutom igenom att socialdemokraterna inte talat med miljöpartiet i dessa frågor.

Inga kommentarer: