onsdag 4 november 2015

Regeringen ska respektera riksdagens beslut


Om regeringen inte följer tillkännagivanden kan riksdagen i sista hand ta lagstiftningen i egna händer. Vi utesluter inte att vi kan tvingas använda de verktyg som finns för att säkra den parlamentariska ordningen, skriver Moderaternas gruppledare Jessica Polfjärd i Expressen.

I dag fattar riksdagen beslut om sitt första tillkännagivande för det nya riksdagsåret. Tillkännagivanden är beställningar till regeringen på lagstiftning, utredning eller andra åtgärder. Förra året fattade riksdagen beslut om hela 125 tillkännagivanden. Regeringen bör följa den konstitutionella praxis och de regelverk som finns och tillgodose de tillkännagivanden som riksdagen beslutat om. Allt annat är oacceptabelt.

Det departement som fått flest beställningar är justitiedepartementet där justitie-, och migrationsminister Morgan Johansson samt inrikesminister Anders Ygeman är statsråd. Sammanlagt har de fått över 30 tillkännagivanden. Många handlar om straffskärpningar där det redan finns genomarbetade underlag för att gå vidare i frågan. Med en ökande otrygghet i många delar av Sverige är det upprörande att regeringen till exempel inte vill genomföra straffskärpningar för allvarliga våldsbrott, där förslag skulle ha kommit till riksdagen senast den 1 oktober.

Även vad gäller straffskärpning för grova narkotikabrott, så väljer regeringen att avvakta. Riksdagen har även krävt att regeringen senast 1 oktober 2015 skulle återkomma med förslag mot fakturabedrägerier. Det har inte skett. Förslaget om att kriminalisera identitetsstölder har senarelagts och tagits bort från förteckningen över regeringens planerade propositioner.

Bostadsbristen är en av de viktigaste samhällsutmaningarna just nu och Alliansen driver på för att underlätta byggande genom regelförklingar, mer konkurrens och ökad tillgång på mark. Frågan aktualiseras särskilt av flyktingkrisen både här och nu samt långsiktigt eftersom integrationen hänger på att människor får jobb och bostad. Dagens tillkännagivande, riksdagsårets första, är ett alliansförslag om att se över möjligheten till sanktioner och incitament för kommuner att minska tidsspannet mellan anmälan av nybygge till startbesked. Vi förutsätter att ansvarigt statsråd Mehmet Kaplan följer riksdagens beslut och ser över möjligheten att få kommunerna att effektivisera byggprocesser.

Kaplan har sammantaget fått drygt fem tillkännagivanden på sitt bord från riksdagen. Det mest uppmärksammade handlar om Bromma flygplats, där regeringen redan fått kritik av KU för sin hantering av ärendet.

Ett enigt KU kritiserade regeringen och Löfven i hela tio ärenden. Det statsråd som fick mest kritik är vice statsminister Åsa Romson som prickades i hela tre ärenden. Åsa Romson har fått drygt 10 tillkännagivanden.

Vi kommer att fortsätta att lägga fram våra förslag i riksdagen och pressa regeringen. Det kan sannolikt väntas fler tillkännagivanden under riksdagsåret. Alliansen har lagt drygt 40 gemensamma motioner, och kommer att fortsätta att samverka i utskottsarbetet.

Alliansen förlorade valet och som en konsekvens avgick alliansregeringen. Vi är dock i opposition, inte i okontrollerad kollision. Vi värnar ordning och reda och den praxis kring rikets styrelse som vuxit fram över lång tid. Moderaterna kan inte tillåta att regeringen kör över riksdagen eller försöker minska riksdagens inflytande i strid med regler och konstitutionell praxis.

Om regeringen inte följer tillkännagivanden kan riksdagen i sista hand ta lagstiftningen i egna händer eller rikta en misstroendeförklaring mot ansvarigt statsråd. Vi utesluter inte att vi kan tvingas använda de verktyg som finns för att säkra den parlamentariska ordningen. Det är dags för statsråden att agera. Annars gör vi det.

Jessica Polfjärd, gruppledare M

Inga kommentarer: