söndag 3 november 2013

Stena Metall i Västerås

I måndags besökte jag Stena Metall som ligger mitt på Tunbytorp i Västerås. Jag som bott i stan nästan hela mitt liv hade ingen aning om att det fanns förrut. Stena ingår i Stena Metallkonsernen och är en liten del av en stor enhet.

Här lämnas hushållens elåtervinning från stora dela av mellansverige. Lite enkelt så är området lite större än Vafabs i Mälardalen. Den elektronik som du och jag lämnar på återvinningsstationen hamnar tillslut här och här delas den ner i mindre delar innan den går vidare till andra anläggningar i kedjan.
Stena är ett relativt litet företag med 14 anställda i Västerås men de omsätter desto mer pengar och prylar. Här skiljs miljöfarliga komponenter från plats, metall och kablar. Gamla TV apparater bryt upp och det skadliga pulver som finns innanför glaset i gamla TV apparater skickas vidare där det kan tas om hand på ett säkert sätt.
Verksamheten är intressant ur flera olika perspektiv men det resonemang vi kunde föra om arbetskraft och förpackningar var extra intressant. Avfallsutredningen kommer påverka den här verksamheten eftersom företagsiden bygger på att de säljer andras restavfall vidare och smarta förpackningar gör att de kan återanvända och återvinna så mycket mer.

Inga kommentarer: