tisdag 15 oktober 2013

Allmänpolitisk debatt i kammaren

Idag börjar riksdagens allmänpolitiska debatt mellan ledamöterna och några ministrar. Debatten pågår i flera dagar och är indelad i olika ämnesområden. Vi börjar med ämnet "klimat och miljö" och nästan hela miljö- och Jordbruksutskottet är på plats i kammaren.


Från oss är det Johan Hultberg som talar och han är rak på sak som vanligt. Miljö och klimatpolitiken är inte helt enkel att debattera eftersom frågorna är så komplexa men en enig allians står mot en oenig opposition med fyra helt motstridiga budgetar.

Inga kommentarer: