fredag 31 augusti 2012

St Petersburg

Vilka dagar det har varit, och vilken dålig uppkoppling jag har haft.
Det har varit några intensiva dagar i Ryssland för min del och varken uppkopplingen eller tiden har tillåtit bloggande.

Tillsammans med en delegation från Sveriges riksdag var jag utsänd att representera Sverige på Östersjökonferensen. Varför just jag fick åka beror på konferensens tema Energi och miljö.
Svenska delegationen var stor i år, dels har vi de fem svenska mandaten men också representanter från Nordiska rådet. Delegationsledare Hans Wallmark (M) gjorde under dagarna ett stort jobb för att ta tillvara på Svenska intressen men även föra fram en politik som gynnar hela Östersjöområdet. En av grundprinciperna för detta är demokrati och frihet...där har vi haft lite olika åsikter mellan länderna. Med tanke på vad som händer i Ryssland och inte minst i Vitryssland just nu så kom förhandlingarna att bli väldigt intensiva.
Hans har skrivit om detta på sin blogg här.
I ett pressmeddelande från Nordiska rådet kritiseras även bristen på demokrati och öppenhet. Det kan du läsa här.
St Petersburg är en fantastiskt vacker stad och jag kommer med största sannolikhet att åka tillbaka för att turista lite i framtiden. En stad med 300 broar och 500 palats som dessutom renoverats senaste åren kan inte vara mer än vacker.
Vårt sammanträde hölls i ett fantastiskt hus med marmor och bladguld. Här står jag i trappan tillsammans med Riksadagskollegan Jan-Olof Larsson (S).

torsdag 30 augusti 2012

Riksdagsinternat

I dagarna två så kickstartar den Moderata riksdagsgruppen genom att vara på internat i Nynäshamn. Vem är inte bättre att inleda en sådan här konferens än Statsministern och partiordförnaden Fredrik. Som vanligt håller han ett lysande tal om framtidens utmaningar och förutsättningar.
Bryter man ner opiniossiffror och andra väljarundersökningar så ser förutsättningarna för en fortsatt borgerlig regering riktigt bra ut. Men, för den sakens skull kan v inte luta oss tillbaka och vila. Det ligger ett hårt arbete framför oss och det krävs ett fortsatt Allianssammarbete och ett modernt arbetarparti för att möta morgondagens utmaningar. Man vinner inte något förtroende på att tala om gamla meriter och skjuta svaren på framtiden.


lördag 25 augusti 2012

Mot Ryssland

Jag är på väg till Ryssland för att medverka på en konferens, mer om den imorgon. För att hinna med ett tidigt morgonflyg från Köpenhamn imorgon sover jag i Malmö inatt. Vi har förmånen att boka resor och hotellrum via Riksdagens resebyrå.
Så jag ringde dit och bad dem fixa ett rum åt mig. Jag är rätt noga med att kolla vad saker och ting kostar innan jag bokar. Det finns ingen anledning att slösa pengar bara för att någon annan betalar, det här är ju dessutom skattepengar!
Det fanns ett billigt rum väldigt nära stationen i Malmö med ett väldigt bra pris så jag tog det...nu förstår jag varför de frågade mig tre gånger om det var ok med ett litet rum ;)talar i Västerås

Det känns att saker och ting sakta men säkert är på väg mot det normala igen och att semestertider börjar ta slut. Folk man behöver få tag i är tillbaka på kontoren och partiet har börjat med sina talarkvällar och utbildningstillfällen igen.
Just ett sådant utbildningstillfälle hade Moderaterna i Västerås en regnig torsdag. Jag var ditbjuden för att tala om moderaternas miljöpolitik och skvallra lite om det arbete som just nu görs i framtidgruppen.


Förutom mig var även kollegan Oskar Öholm på plats för att tala om skolan ur ett riksperspektiv. För att flanka honom var Mikael Damsgaard med för att tala om skolan ur ett lokalt perspektiv.

onsdag 22 augusti 2012

Replik i VLT

Regeringen underlättar för små och medelstoraföretag

Anna Wallén (S) är orolig för den borgerliga regeringens passivitet inför problemet med små och medelstora företags tillgång till kapitalförsörjning. Det är ett anmärkningsvärt påstående då Socialdemokraterna uppenbarligen skjuter bredvid mål. Det kan inte ha undgått Socialdemokraterna och Anna Wallén vilka förbättringar för små och medelstora företag som regeringen redan gjort.
Vi vet att bankkrisen förvärrade situationen för många företagare. Just därför har vi riktat betydande resurser mot små och medelstora företag. Vi arbetar kontinuerligt för att genomföra en reformering av det statliga riskkapitalsystemet. I vårändringsbudgeten fanns ett förslag om att inrätta en gemensam organisation omfattande verksamheterna inom Almi Företagspartner AB och Innovationsbron AB. 80 miljoner kronor årligen tillförs Almi Företagspartner AB för lånefinansiering, rådgivning och kontaktförmedling.
Vidare ändrar vi de så kallade 3:12-reglerna vilket innebär att takregeln för beskattning av utdelningar i inkomstslaget tjänst har ändrats. Förslaget gör det mer attraktivt att förlägga högavkastande innovativ verksamhet i Sverige, eftersom innovatörer och entreprenörer med få anställda inte gynnades av de tidigare 3:12-reglerna.
Fler ändringar kan i korthet nämnas: förmögenhetsskatten slopades 2007, bolagsskatten har sänkts från 28 till 26,3 procent, anslaget för Näringslivsutveckling har gradvis höjts från 565 miljoner kronor 2010 till de 650 miljoner kronor som föreslogs i BP12. Här ingår exempelvis medfinansiering till små företags utveckling av nya produkter, varor och tjänster i ”Produktutveckling i små företag”. Dessutom har vi förstärkt det nationella inkubatorsystemet där Innovationsbron AB har fått 70 miljoner kronor under 2012 och 2013 för att stärka förutsättningarna för tillväxtföretagande.
Inför hösten finns det ambitioner att öka de offentliga insatserna och även att uppmuntra fler privata investerare att våga satsa eftersom vi är öppna för att även stimulera det privata riskkapitalet.
En mycket viktig politisk uppgift ligger i att introducera företagande som ett lika naturligt val som anställning för alla genom att ta bort hinder för företagande. Det förekommer att små företag missgynnas vid offentliga upphandlingar där reglerna är krångliga. Därför vill vi se en översyn av reglerna. Därutöver menar vi att risktagande behöver premieras och att beskattningen av företagande och kapitalbildning behöver följas och avvägas mot situationen i omvärlden. Slutligen bör förutsättningarna för att stärka den svenska exporten och stimulera fler utländska investeringar till Sverige förbättras.

tisdag 21 augusti 2012

passtrubbel

På söndag ska jag åka till Ryssland för några dagars konferens om Östersjön tillsammans med andra delegater från Riksdagen och Nordiska rådet. Det blir min första utlandskonferens där jag representerar partiet och Riksdagen, jag ser verkligen fram emot detta. Jag har dessutom aldrig varit i Ryssland och det ska också bli kul.

Men, ingenting är enkelt här i världen och just nu ser det ut som om jag inte kommer åka alls. Detta beror på strulande med mitt pass. För att åka till Ryssland krävs visum och det ska sedan in i passet. Problemet för mig är att detta ska göras på ambassaden i Stockholm och jag är inte där just nu.
Enkelt, man skickar passet till Riksdagen med DHL vilket jag gjorde i förra veckan.
Igår kväll fick jag dock en chock. Passet har nämligen varit spårlöst borta i en vecka. Det var inlämnat och mottaget på riksdagen men sedan borttappat i riksdagen. I går kom det på posten hem till mig utan att ha passerat ambassaden eller riksdagens internationella kansli...
Antagligen har postenheten på riksdagen läst fel på avsändare och mottagare.

Nu är passet på väg till Riksdagen igen för visumhantering och jag håller tummarna för att vi kommer hinna nu. Jag är nämligen på resande fot den här veckan och passet måste vara på samma ort som mig fredag kväll, annars blir det ingen resa till Ryssland för min del.

måndag 20 augusti 2012

Arbetslinjen nödvändig för den svenska modellen

Per Schlingmann och Erik Bengtzboe skriver en replik om den svenska modellen på dn.se:

Den svenska modellen har tjänat Sverige väl under lång tid. Vi ser nu hur vi lyckas kombinera hög sysselsättning och tillväxt med sammanhållning samtidigt som vi toppar internationella rankinglistor över konkurrenskraft, individualism och innovationsförmåga.
Den svenska modellen har tjänat Sverige väl under lång tid. Vi ser nu hur vi lyckas kombinera hög sysselsättning och tillväxt med sammanhållning samtidigt som vi toppar internationella rankinglistor över konkurrenskraft, individualism och innovationsförmåga.

Ett viktigt fundament som ofta förbises med modellen är att den har förmått att utvecklas för att möta nya samhällsutmaningar. Det måste den fortsätta att göra även i framtiden. Medan unga socialdemokrater nostalgiskt blickar tillbaka mot den samhällsmodell som formade 1900-talets Sverige, senast på DN Debatt 14/8, är vår utgångspunkt att fråga oss hur modellen kan utvecklas och användas för att möta de utmaningar vi står inför i dag.

Dagens arbetsliv ser annorlunda ut än det gjorde för 20 eller 30 år sedan. Den moderna arbetsmarknaden ställer större krav på rörlighet och nya kompetenser. Trygghet i nutida kontext behöver inte nödvändigtvis innebära en livslång anställning på samma arbetsplats. Trygghet innebär att människor ges rätt förutsättningar att möta det moderna arbetslivet och att trösklar sänks för de grupper, framför allt ungdomar och människor med invandrarbakgrund, som har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

I sitt tal i Almedalen tidigare under sommaren föreslog Fredrik Reinfeldt att regeringen tillsammans med de fackliga organisationerna och arbetsgivarna ska bilda en jobbpakt med syftet att sänka trösklar för ungdomar på väg in på arbetsmarknaden. Förslaget är ett tydligt exempel på hur den svenska modellen kan utvecklas och sättas i arbete för att lösa ett angeläget nutida problem.

Det grundläggande fundamentet för att den svenska modellen ska kunna fortsätta utvecklas är arbetslinjen. Utan en arbetslinje som skapar tydliga incitament för arbete och kontinuerligt sänker trösklar till arbetsmarknaden kommer inte den svenska modellen att fungera. Det är arbetslinjen som kommer att säkra välfärden och det trygghetssystem som i förlängningen garanterar individens oberoende. Det är med den utgångspunkten som Moderaterna kommer att fortsätta att upprätthålla och utveckla den svenska modellen.
Per Schlingmann
chefsstrateg (M)


Erik Bengtzboe
förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet

M vill satsa på utbyggd tunnelbana till Nacka och 40 000 nya bostäder inom ramen för ett tillväxt- och framtidspaket

Under sitt sommartal i Gustavsberg idag presenterar partiordförande Fredrik Reinfeldt en satsning på utbyggd tunnelbana till Nacka och upp till 40 000 nya bostäder inom ramen för ett tillväxt- och framtidspaket som ska gynna hela landet. Detta för att möta de utmaningar som följer av att Stockholmsregionen växer kraftigt och för att ta tillvara på regionens tillväxtpotential. Satsningen föreslås ske inom ramen för den kommande budgeten som innehåller flera betydande projekt i Sverige.
För att bidra till att den fulla potentialen av projektet nås och snabbt ger maximal effekt på jobb, sysselsättning och bostadsbyggande i länet, anser Moderaterna att regeringen ska ta en aktiv roll i den fortsatta processen. Detta ska ske på framförallt två sätt:
Medfinansiering. Ett byggande av tunnelbanan har uppskattats kosta mellan 11 och 16,5 miljarder kronor. Till skillnad från i övriga landet är stora delar av infrastrukturen i Stockholm inte statligt förvaltad utan förvaltas av landstinget och stora infrastrukturprojekt kan innebära utmaningar för länets ekonomi. För att påskynda utbyggnaden samt för att minska risken att andra viktiga infrastrukturinvesteringar får stå tillbaka, bör staten bidra till finansieringen av tunnelbaneutbyggnaden. En del av en finansieringslösning bör vara intäkter från en höjd trängselskatt. Trängselskatten kommer sannolikt behöva höjas något för att motverka den ökade trängseln i Stockholms vägnät. De exakta formerna för medfinansieringen kommer att vara föremål för fortsatta förhandlingar mellan regeringen och lokala och regionala företrädare.
Förhandlingspersoner. För att underlätta genomförandet föreslår Moderaterna att regeringen under hösten ska utse två till tre förhandlingspersoner, vilka på regeringens uppdrag ska underlätta för projektets framåtskridande. Inte minst ska de ta ställning till olika alternativa lösningar för att maximera den samhällsekonomiska effektiviteten.
Uppdraget innebär också insatser för ökad samordning av myndigheters arbete såväl som deltagande i förhandlingar mellan privata aktörer, regioner, kommuner och statliga aktörer.

Ett aktivt engagemang från regeringens sida i såväl utformning, genomförande som finansiering av projektet bidrar till goda förutsättningar för en snabb och effektiv process för byggandet av den nya sträckningen för tunnelbanan. Genom en kraftigt höjd ambitionsnivå när det gäller nya bostäder bidrar projektet till att Stockholms län också i fortsättningen kan växa och utvecklas.

lördag 18 augusti 2012

Inspektion

Dags för sexmånaders inspektion av vårt fadderbarn Alfred!


Vi är nöjda med utvecklingen och föräldrarna sköter sig. Men vi fortsätter inspektionerna framöver!

torsdag 16 augusti 2012

Röda kräftor och blåa partister

Kvällen till ära är jag inbjuden på kräftskiva i Arboga. Moderaterna bjuder in till terminsstart och jag är här för att prata politik så klart:)

Jag har pratat om mitt riksdagsarbete och hur omväxlande och stimulerande arbetet är. Vi går snart in i provvalstider och det är viktigt att sporra medlemmarna att våga ta steget och kandidera. Vi är idag ett stort parti och vi behöver många människor som är villiga att ställa upp som förtroendevalda i kommuner och landsting runt om i länet. Klart att vi behöver folk till riksdagslistan också men det brukar inte vara så svårt att få kandidater att ställa upp.
Det är inte helt självklart att alla vill bli politiker, det ställer höga krav och tar enormt mycket tid. Tid som annars hade kunnat läggas på familj och hobby. För att bli en lokalpolitiker måste man brinna för sin sak, viljan att förändra och se samhällsproblemen. Det är absolut ingenting man blir rik på att göra.

Självklart fick jag också möjlighet att prata om mitt nya uppdrag i partiets klimatgrupp. En kul kväll i en fantastisk miljö. Kvällen avslutades dessutom med nyfångade Hjälmarekräftor som bars in av min stolta landstingskollega Anders Röhfors.


onsdag 15 augusti 2012

M fortsätter förnyelsen av en modern kunskapskola

I dagens Expressen skriver Tomas Tobé, ordförande i riksdagen utbildningsutskott och M:s arbetsgrupp "Världens bästa skola", om hur Moderaterna vill fortsätta utveckla den svenska skolan.


Nu närmar sig sommarlovets slut för barn och ungdomar runt om i landet. De kommer till en skola som genomgår stora förändringar i syfte att höja kvaliteten och stärka likvärdigheten. Alliansen har tillsammans börjat återupprätta en kunskapsskola som ger alla elever goda chanser i livet.


Både grund- och gymnasieskolan har reformerats grundligt. Nyligen infördes en ny skollag, allmän förskola är nu från tre års ålder och gymnasieskolan har delats upp i en studieförberedande och en yrkesförberedande. Betygssystemet har fler steg, nationella prov ges tidigare och betyg införs från årskurs sex.


Samtidigt är det tydligt att skolans problem och utmaningar inte försvinner över en natt. I vissa grundskolor är det fortfarande över 70 procent av eleverna som inte är behöriga till gymnasie­skolan. Ibrahim Baylan och andra socialdemokratiska skol- och utbildnings­ministrar monterade effektivt ned ­kunskapsskolan. Åren av socialdemokratisk passivitet talar tyvärr ännu sitt tydliga språk. Det är inte acceptabelt.


Förnyelsen av skolan måste därför fortsätta. En modern kunskapsskola kännetecknas av likvärdighet, effektiva undervisningsmetoder och modern teknik.


Skolan måste våga ställa krav och tro på eleverna. Det gynnar likvärdigheten. När eleverna inte förväntas ha den kapacitet som krävs för att avancera i sitt lärande är risken stor att man faller in i dåliga mönster som riskerar att leda till utslagning och utanförskap. Detta gäller i synnerhet elever från socialt utsatta miljöer. Kravlöshet i skolan har gjort dessa ungdomar en björntjänst, som med rätt förutsättningar har lika stor möjlighet att lyckas som andra elever. Tidigt och effektivt stöd är en självklarhet. Elever med inlärnings­svårigheter ska ges tidigt stöd. Ingen elev får lämnas i sticket. Utanförskap ska förebyggas redan i skolan.


Vi måste säkerställa att lärare använder pedagogiska metoder som är evidens­baserade. Det borde vara lika självklart som att medicinska behandlingar alltid utvärderas och ges vetenskapligt stöd, innan behandlingen tillämpas. Genom att bredda utbildningsvetenskapen och släppa in nya perspektiv som hjärnforskning och lingvistik kan vi få en mer korrekt bild av vad som kännetecknar god undervisning.


Den digitala tekniken kommer också att spela en väsentlig roll i att utveckla undervisningen, skapa mer likvärdiga förutsättningar och ge eleverna digital kompetens. Det handlar dels om att utveckla en IT-stödd pedagogik som är effektiv för eleverna, men också om att använda modern teknik för att underlätta lärarnas dagliga arbete.


Varje elev ska därför kunna använda tekniken som ett verktyg för lärande, kommunikation och kunskapssökande. De svenska skolorna använder sig alltmer av smarta IT-lösningar i undervisningen. Med allt från interaktiva whiteboards till virtuella studiebesök som undervisningsverktyg kommer den nya tekniken att ha en naturlig plats i klassrummet.


En modern kunskapsskola kombinerar tydligt kunskapsfokus med effektiva undervisningsmetoder och modern teknik som bejakar elevernas individuella behov och lust att lära. Detta är Nya Moderaternas utgångspunkt när vi nu tillsammans med våra vänner i Alliansen fortsätter att utveckla den svenska skolan.


Mot detta står en splittrad opposition utan en tydlig gemensam bild av hur skolan ska bli bättre. Trots utfästelser från Ibrahim Baylan och Socialdemokraterna om att nu börja ta skol- och utbildningspolitiken på allvar riskerar deras politik att kraftigt försämra kvaliteten i såväl grund- som gymnasieskolan.


föreslår fördubblade socialavgifter för unga, något som riskerar att slå hårt mot kommunerna och därmed hota kvaliteten i viktiga delar av välfärden - exempelvis landets skolor. Om S förslag om fördubblade socialavgifter för unga skulle bli verklighet skulle kommunerna omedelbart drabbas av kostnads­ökningar på cirka 3,7 miljarder kronor. Kostnadsökningar som skulle innebära neddragningar och förlorade arbetstillfällen inom såväl skolan som vården och omsorgen. Hur många lärartjänster är Ibrahim Baylan och Socialdemokraterna beredda att offra genom att kraftigt öka kostnaderna för landets kommuner? Så tar man inte ansvar för en skola som ska ge alla elever bästa möjliga förutsättningar i livet.TOMAS TOBÉ (M)
Länk till artikeln: