måndag 20 augusti 2012

Arbetslinjen nödvändig för den svenska modellen

Per Schlingmann och Erik Bengtzboe skriver en replik om den svenska modellen på dn.se:

Den svenska modellen har tjänat Sverige väl under lång tid. Vi ser nu hur vi lyckas kombinera hög sysselsättning och tillväxt med sammanhållning samtidigt som vi toppar internationella rankinglistor över konkurrenskraft, individualism och innovationsförmåga.
Den svenska modellen har tjänat Sverige väl under lång tid. Vi ser nu hur vi lyckas kombinera hög sysselsättning och tillväxt med sammanhållning samtidigt som vi toppar internationella rankinglistor över konkurrenskraft, individualism och innovationsförmåga.

Ett viktigt fundament som ofta förbises med modellen är att den har förmått att utvecklas för att möta nya samhällsutmaningar. Det måste den fortsätta att göra även i framtiden. Medan unga socialdemokrater nostalgiskt blickar tillbaka mot den samhällsmodell som formade 1900-talets Sverige, senast på DN Debatt 14/8, är vår utgångspunkt att fråga oss hur modellen kan utvecklas och användas för att möta de utmaningar vi står inför i dag.

Dagens arbetsliv ser annorlunda ut än det gjorde för 20 eller 30 år sedan. Den moderna arbetsmarknaden ställer större krav på rörlighet och nya kompetenser. Trygghet i nutida kontext behöver inte nödvändigtvis innebära en livslång anställning på samma arbetsplats. Trygghet innebär att människor ges rätt förutsättningar att möta det moderna arbetslivet och att trösklar sänks för de grupper, framför allt ungdomar och människor med invandrarbakgrund, som har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

I sitt tal i Almedalen tidigare under sommaren föreslog Fredrik Reinfeldt att regeringen tillsammans med de fackliga organisationerna och arbetsgivarna ska bilda en jobbpakt med syftet att sänka trösklar för ungdomar på väg in på arbetsmarknaden. Förslaget är ett tydligt exempel på hur den svenska modellen kan utvecklas och sättas i arbete för att lösa ett angeläget nutida problem.

Det grundläggande fundamentet för att den svenska modellen ska kunna fortsätta utvecklas är arbetslinjen. Utan en arbetslinje som skapar tydliga incitament för arbete och kontinuerligt sänker trösklar till arbetsmarknaden kommer inte den svenska modellen att fungera. Det är arbetslinjen som kommer att säkra välfärden och det trygghetssystem som i förlängningen garanterar individens oberoende. Det är med den utgångspunkten som Moderaterna kommer att fortsätta att upprätthålla och utveckla den svenska modellen.
Per Schlingmann
chefsstrateg (M)


Erik Bengtzboe
förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet

Inga kommentarer: