torsdag 26 mars 2009

BLICKA


Gårdagens konferens var både intressant och tankvärd på många sätt. Temat var vårdvisioner och kom att handla om medicinsk utveckling och åldrande. Talarna på konferens kom från Belgien, Portugal, USA, Frankrike, Sverige och England vilket berikade konferensen med perspektiv från många olika håll.

Det finns en hel del stora problem som möta oss snart och det innebär på många sätt en moralisk fråga för politiker att ta ställning till. Till vilket pris ska ett liv räddas? Det handlar inte bara om pengar utan även om smärtlindring och mänskligt lidande. Den medicinska utvecklingen innebär att vi lever längre men kanske inte att vi blir friska.

Jag tycker att det är intressant att jämföra vår syn på åldrande och lidande med djur. Många skulle nog rynka lite på näsan, man ska inte jämföra djur och människor men jag gör det ändå. Våra husdjur utsätter vi inte för plågor i onödan och man påtvingar dem inte livsuppehållade mediciner när liv inte går att rädda. Med människor är det precis tvärsom, vi gör allt för att hålla våra kraftigt sjuka och gamla vid liv och jag tycker inte att det är helt rättvist. Jag hoppas att politiken kommit en framåt den dagen jag hamnar i den situationen att det bara återstår lidande och att mina anhöriga drar ut pluggen på mig.

Inga kommentarer: