onsdag 8 november 2017

Sjuka djur är aldrig bra

Det finns en sjukdom som heter Chronic wasting disease som drabbar hjortdjur i framför allt nordamerika men nu har smittan spridigt sig till Norden och Norge specifikt.  Norges regering har tagit beslut om att avliva 2500 vildrenar som befinner sig nära svenska fjällgränsen.
CWD eller avmagringssjuka som den heter på svenska är en otrevlig hjärnsjukdom som leder till en långsam och plågsam död utan botemedel. Den är dessutom vansinnig smittsam och smittan från döda djur kan ligga latent i marker under tio år.
Det finns en stor risk för att smittan kommer sprida sig in i Sverige eftersom vilda djur rör sig över stora områden krävs det en nogranhet i övervakning och insamling av material för analys och forskning.
Min kollega Johan Widegren har skrivit en interpellation om CWD till landsbygdsministern för att väcka frågan och höra hur regeringens plan för att möta faran ser ut.
Debatten hittar ni här för att se den i efterhand.

Jag fick möjligheten att vara med i debatten och känner en viss oro över att my ndigheterna inte har fått ett tydligt uppdrag för att ta fram konkreta åtgärdsplaner eller en finansiering för detta.
Beskedet i debatten var att Jordbruksverket har uppdraget och kostnaderna ska tas innom befintlig budget.
Själva materialet, dvs döda hjortdjur (renar och älgar i detta skede) ska samlas in av jägarna. Vad som skulle hända om inte jägarna vill göra detta eller slutar jaga poå markern aför att hindra smittspridning vet vi inte och en långsiktig plan för detta saknas helt.

Inga kommentarer: