torsdag 9 november 2017

Sänkt skatt är möjligt

Under gårddagens kommunstyrelse föreslog Moderaterna en kommunal skattesänkning på 5 öre, något som är möjligt för kommunfullmäktige att göra innan november månads utgång. Satsningen är möjlig att göra då det prognostiserade resultatet väntas bli bättre än tidigare.
En skattesänkning med 5 öre innebär att skattebetalarna i Västerås sammanlagt får tillbaka 17 miljoner kronor för 2018.

– ”När västeråsarna är överbeskattade ska de självklart ha rätt att få tillbaka det genom en sänkt skatt. Det är inte mer än rätt att till exempel undersköterskor, poliser och lärare får mer kvar i plånboken varje månad”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Moderaterna understryker också vikten av att samtidigt satsa på välfärden. Framförallt skolområdet lyfts fram som ett område där partiet vill satsa extra resurser.

– ”Vi ser att skolresultaten har försämrats kraftigt de senaste åren och barngrupperna i förskolan ökar årligen. I samband med denna satsning möjliggör vi även minskade barngrupper i förskolan och ökad generell skolpeng i grundskolan”, säger Elisabeth Unell (M).

Inga kommentarer: