torsdag 11 maj 2017

Veteraner och kunskap


Under riksdagens veterandag har tidigare ledamöter möjlighet att hälsa på i sina gamla utskott och där träffa nuvarande ledamöter och diskutera aktuella ämnen. Jag var en av moderaternas representanter i Miljö- och jordbruksutskottet igår. Att återigen få sitta bänkgranne med Bengt-Anders Johansson och Rune Wikström kändes som den gamla goda tiden. På den tiden vi hade regeringsmakten och herrarna ägnade många och långa timmar åt att förklara hur riksdagen fungerade för mig som då var ny.
Kvällen spenderade jag sedan tillsammans med KSLA, Kungliga skogs och landsbygdsakademin. Snabba, informativa och intressanta föredragningar ur ett vetenskapligt perspektiv. Intressant att höra den tidigare utredaren av livsmedelsstrategins syn på propositionen som nu behandlas i riksdagen. Tror inte riktigt att hon varit helt överens med departementet om slutprodukten minst sagt.

Inga kommentarer: