fredag 3 mars 2017

Så få bra förslag

Äntligen dags för debatt om jakt- och viltvård i kammaren. Som jag har väntat.
Årets debatt är ett vanligt motionsbetänkande vilket innebär att alla de motioner som ledamöterna har skrivit under hösten klumpas samman i olika ämnesområden för att sedan debatteras av berört utskott. När det är ett betänkande från allmänna motionsperioden som kommer det alltså inga förslag från regeringen.
De frågor som utskottet redan har debatterar tidigare under året kommer behandlas förenklat, det innebär att man inte tar ett nytt beslut i en fråga som redan är avgjord om det inte uppkommit något nytt.
Vi hade inte jättemånga motioner i år som inte varit behandlade tidigare och jag valde istället att prata om jakten och viltvården i mer allmänna ordalag. Vikten av en kultur och tradition som behöver leva vidare, inte minst för en levande landsbygd. Köttet som kommer ur jakten är dessutom en stor bonus.
Replikskiftet blev sedan lite roligt eftersom regeringspolitik irriterar upp mig ordentligt just nu. Frågan om den nya konstellationen i viltförvaltningsdelegationerna som regeringen tog beslut om i förra veckan kom så klart upp.
Debatten kan du se i efterhand och det gör du via riksdagens hemsida.

Inga kommentarer: