söndag 12 februari 2017

Två dagar i Växjö

Varje termin försöker moderaterna i Miljö- och jordbruksutskottet komma iväg på en så kallad kommittéresa någon stans i Sverige. Under våren kom denna resa att gå till Växjö.

Vi började vår dag på Linné Universitet och deras träsektion, bygga och konstruera i trä kräver sin del av matematik och kunnande. Hållbara konstruktioner är A och O vid byggande. Alla de tak som rasade för några år sedan över stallar och gymnastiksalar berodde inte på det höga snö trycket. Det berodde på dåliga konstruktion av takstommar. Vi har varit duktiga på att bygga och forska på betong och stål i Sverige och resten av världen men nu behövs mer av forskning på träkonstruktion för ett framtida hållbart samhälle. En av anledningarna till att besöket sker just i Växjö beror på deras fokus på hållbart byggande av just trä.

Andra besöket gick till Växjö kommun där vi träffade engagerade tjänstemän på vattensidan. Ja, jag erkänner att detta är lite av ett nördigt område för mig och jag såg allt att mina kollegor fnissade i smyg när jag nördade ner mig i muddermassor och Braxpopulationen i sjöarna runt Växjö som är ordentligt förorenade från historiska synder. I det längre perspektivet är detta jätteviktigt, Växjö sjöarna är källan till Mörrumsån som i sin tur mäter lax populationen i Östersjön som sedan bestämmer de svenska fiskekvoterna, så det så.

Dag två tillbringades helt och hållet på SÖDRA och deras huvudkontor i Växjö. Roligt att träffa Lena Ek igen som slutade i riksdagen för att gå in som styrelseordförande i SÖDRA. Intressant att se hur ett kooperativt skogsbolag jobbar med småbrukandet till bruk och konkurrens med de stora skogsbolagen. Ett konstaterande är att det behövs mer av skogsbrukande i Sverige och mindre av europeisk politik i skötseln.
Den iver som varit och är av nuvarande regering att skydda skog är direkt förödande. Skog binder kol när den växer och när den slutar växa slutar kolfällan att fungera. Dessutom kommer många av våra rödlistade arter av just blandat skogsbruk, en gammal och död skog gynnar ingen mer än naiva miljöpartister som tror skogen är ett muséum.

Inga kommentarer: