söndag 11 december 2016

Äntligen färdig

Efter ett och ett halvt år är den parlamentariska landsbygdskommittén äntligen färdig. Det har varit ett mycket hårdare och intensivare arbete än jag trodde från början och det känns oerhört skönt att nu stänga boken för detta.
Själva betänkandet kommer presenteras först i januari och fram tills dess kan jag inte berätta vad vi kommit fram till. Självklart kommer utredningen inte att kunna tillgodose alla de önskemål och förhoppningar som finns därute. Sverige är ett avlångt land och förutsättningarna är väldigt olika och det är otroligt svårt att hitta saker som skulle passa alla exakt lika bra eller lika dåligt. Jag är helt övertygad om att den politiska landsbygdsdebatten kommer att fortgå även efter att kommitténs arbete är presenterat och det är bra, så fungerar demokratin när vi har olika lösningar på problemen.


Inga kommentarer: