lördag 16 juli 2016

Militärkupp

Knappt har vi hunnit smälta och bearbeta händelserna i Nice förrän något händer igen. Jag väcks under natten av att det ena efter det andra SMSet trillar in från TT om militärkupp i Turkiet.
Ett land som historiskt varit med om både det ena och det andra. Dagens regering kanske inte är den bästa politiskt och dessutom går de i en riktning tvärt emot mig men de är demokratiskt valda och det måste respekteras.

Nyheterna kommer nu stadigt in och vad som hänt och händer är fortfarande inte helt klart men det råder just nu undantagstillstånd i landet och UD avråder från resor till Turkiet och charterbolagen ställer in sina resor.
Någon form av statskupp har skett av militären som vill ta över makten i landet och flera människor har dödats under natten.

1 kommentar:

Per Kjellén sa...

Du skriver: "men de är demokratiskt valda och det måste respekteras."

Media har länge rapporterat om att yttranderätten och tryckfriheten inskränkts och att pressfrihet inte längre råder. Kan det då finnas demokrati i Turkiet?

Att införa demokrati eller åtminstone bekämpa en regim som visar totalitära tecken får enligt demokratisk ideologi icke ske med våld.

Men hur skall demokratiska opinionsbildare få något inflytande i en stat som Turkiet - och många andra med?