onsdag 27 juli 2016

Fortsatt oroligt

Fortsatta oroligheter i världen rapporteras dagligen just nu och Turkiet fortsätter att vara en oroshärd. Vad som hänt i just Turkiet är mycket oklart och omvärldens insyn är mycket begränsad. Detta är en av nackdelarna med att Turkiet inte är medlemmar av EU, vi har inget att säga till om när ett land missköter sig.

Inga kommentarer: