måndag 9 maj 2016

Ökat styre från naturvårdsverket

Idag blev det ett långt möte med viltförvaltningsdelegationen. Vi hade en intressant diskussion om hur pengar ska fördelas...vad vi kom fram till är dock lite oklart men fällavgifter på Älg blir de samma som förra året.

Idag har vi haft besök från Naturvårdsverket och det var både intressant och skrämmande. Det är tydligt att verket inte ligger helt i fas med politiken och att de skapar sin egen agenda. Nuvarande regering valde att avsluta den pågående jaktlagsutredningen för att återkomma med nya förslag. Vad dessa förslag kommer att bli är precis som livsmedelsstrategin och djurskyddsproppen skrivit i stjärnorna. Under tiden så jobbar naturvårdsverket på med en helt egen strategi kring förvaltning och brukande...jag ser tydliga ingrepp i äganderätten och problem med den lokala förankringen i just viltförvaltningsdelegationerna trots att verket vill ha en mer regionalisering.

Inga kommentarer: