onsdag 4 maj 2016

Mitt på slätta


Den parlamentariska landsbygds kommittén rullar vidare. Under tisdagen befinner sig kommittén i Älvkarleby, Borlänge och Linköping. Jag själv är på den senare orten. Konferensen är förlagt till Vreta Kluster mitt i Östergötland på slätta. Här samlas gröna näringar och naturbruksgymnasiet för att tillsammans hitta synergieffekter hos varandra. Smart.

samma upplägg som igår men mer välorganiserat denna gång. Kommittén inleder med en genomgång av vårt delbetänkande för att sedan dela upp oss i mindre grupper för diskussion om frågeställningar för landsbygdernas framtid. Svaren samlas in och kommer användas som en del i underlaget till kommande beslut.


Inga kommentarer: