onsdag 18 maj 2016

Indrivning av hus och hem

Jag måste lära mig att göra Power Point bilder, idag har jag haft en dragning om politikutveckling med hjälp av post it lappar på en dörr. Inte så snyggt  men enkelt och väldigt praktiskt. Mina kollegor kanske inte tyckte att det var det mest moderna sättet att göra en presentation, men väldigt effektiv!
Byter fokus helt under lunchen och går på ett riksdagsseminarium om rättsprocesser i skattesystemet. För mig är det helt främmande frågor men verkligen något jag behöver lära mig mer om. Min kollega Maria Malmer Stenergard håller i seminariet, som kronofogde har verkligen kunskap om ämnet.
Viktigt att individen verkligen behandlas juridiskt rätt av myndighet i alla lägen och det finns en del luckor i lagstiftningen om detta. Tillexempel har skatteverket rätt att driva in en skuld innan ärendet vunnit laga kraft vid en tvist orimligt.

Inga kommentarer: