tisdag 19 april 2016

Stärk åldersbedömningen för bättre ordning och reda i asylprocessen


I en intervju med TV4 presenterar Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, nya åtgärder för att stärka åldersbedömningen för bättre ordning och reda i asylprocessen. Migrationsverket ska kunna använda kompetens från andra länder, ålder ska utredas direkt vid ankomst och rutinerna hos Migrationsverket bör skärpas.
  • Asylsökande barn som kommer på egen hand till Sverige ska vara trygga här. Därför måste vi få ordning och reda i asylprocessen. En avgörande del är att vuxna ska behandlas som vuxna, inte som barn. Det är också en förutsättning för att kunna ge rätt stöd till rätt person. Ändå ligger åldersbedömningarna i praktiken helt nere, säger Johan Forssell.
  • Moderaterna har drivit på regeringen i frågan om medicinska åldersbedömningar. Vi har även föreslagit att Migrationsverket anställer egna läkare för detta. Samtidigt är utmaningen så stor att fler åtgärder behöver vidtas.
  • Resurser avsedda till barn ska gå till barn. Regeringen pratar väldigt mycket om medicinska ålderbedömningar, men ändå har ingenting hänt. Nu måste regeringen gå från ord till handling och få en fungerande åldersbedömning på plats, avslutar Forssell.
  • Använd kompetens från andra nordiska länder
Om det är svårt att få tillräcklig kompetens för medicinska bedömningar i Sverige bör möjligheten prövas att i stället vända sig till Norge, Finland eller Danmark. Exempelvis skulle röntgenbilder som tas i Sverige kunna granskas och bedömas i dessa länder.
  • Utred ålder direkt vid ankomst
Det behövs ett nytt regelverk för att asylsökande ska få rätt insatser, utifrån korrekt ålder, redan från början. Om det finns ett behov av en medicinsk bedömning redan vid ankomsten till Sverige, eller på grund av uppgifter från till exempel personal på ett HVB-hem, ska en sådan ske och inte först som i dag att de enbart kan göras vid slutliga beslut.
  • Skärp Migrationsverkets rutiner
Trots att bevisbördan är på den asylsökande godtar Migrationsverket ofta den egnes uppgifter även i mer oklara fall och trots att det saknas bevisning i form av till exempel ett ID. Rutinerna kan förbättras genom att Migrationsverket i större utsträckning, i oklara fall där det saknas ID eller annan bevisning, behandlar den asylsökanden som vuxen. Det fråntar naturligtvis inte den enskilde rätten till prövning av om skyddsbehov föreligger, men innebär att prövningen i stället får ske som vuxen.

Inga kommentarer: