onsdag 27 april 2016

Helt oacceptabelt med 1 miljon människor i utanförskap


Dagens Nyheter publicerar i dag en stor intervju om integration med Anna Kinberg Batra. Vägen fram beror helt och hållet på hur snabbt man integreras, lär sig språket, får ett svenskt sammanhang och kommer in i samhället. Det är det som avgör. Sverige ska vara ett starkt samhälle som håller ihop.
  • Vi började reformera vår migrations- och integrationspolitik samma dag som jag tillträdde. Vi tog tag i det direkt. Det gjorde vi för att vi vet att det är en stor utmaning vi måste möta. Sen kom den akuta krisen. Då hade vi ett antal förslag som Sverige behövde genomföra. Till exempel införa gränskontroller, tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och bättre incitament för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Fler av de förslagen genomförs nu tack vare Moderaterna och det är bra, säger Anna Kinberg Batra.
  • Man är naiv om man tror att flyktingkrisen är över. Det är den inte. Det betyder påfrestningar och ökade kostnader under den närmaste tiden. Det krävs reformer. Integration är nästa stora utmaning. Gör vi inte de reformerna så klarar vi inte den här uppgiften. Vi måste bryta utanförskap och förbättra integrationen betydligt. Gör vi det kan Sverige bli starkare.
  • Nu är vi på väg mot en miljon människor i utanförskap. Det är helt oacceptabelt. Alla ska kunna jobba och göra rätt för sig. Därför behöver vi fler jobb av alla möjliga sorter. Det finns potential för fler enkla tjänstejobb. Det ger många människor chansen till första jobbet. Vi måste fråga tidigare vad människor kan och behöver fler som kan börja jobba redan under asyltiden. Vi har föreslagit en förstajobbet-anställning där man kan utbilda sig en del av tiden. Att lära sig språket behöver gå snabbare och vara mer flexibelt. Man behöver den typen av reformer om vi ska klara integrationen bättre.
  • Sverige ska vara ett starkt samhälle för alla. Nu är det väldigt långa tider innan man kommer i arbete som nyanländ. Men jag tänker inte svara människor: att i Sverige har vi ett system, därför behöver du vänta. I stället måste vi se till att det går snabbare. Det är inte varifrån du kommer som är det viktiga utan vart du är på väg – och det ska vara in på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Sverige ska fungera, avslutar Kinberg Batra.
Intervjun finns här

Inga kommentarer: