torsdag 12 november 2015

Patientcentrum i fokus

Visst var det bra planerat att göra studiebesök i Arboga samma dag som den moderata landstingsgruppen ska ha gruppmöte under kvällen. Idag har jag faktiskt planerat och tänkt till i förväg.Vi samlas på statskällaren för gruppmöte och ikväll håller Susanne Henning i en liten dragning om patientnämndens arbete. Susanne sitter själv på moderat mandat i patientnämnden och berättar att andelen ärenden ökar och de flesta härrör från psykiatrin. Handlar dessvärre väldigt mycket om bemötande frågor och där skulle landstinget kunna bli mycket bättre.

Inga kommentarer: