måndag 16 november 2015

Hornborgasjön, stor och viktig

Sätter mig på ett tåg till Skövde tidigt en fredagsmorgon känns inte alltid som det bästa att göra när dimman ligger tät över Västerås.
Väl i Skövde och upphämtad av kollegan Sten Bergheden kändes världen bättre. Jag är på plats för att träffa företagare, LRF och länsstyrelse som har ett uppföljningsmöte kring problematiken efter Hornborgasjöns höjning. Sjön höjdes med nästan en meter för tio år sedan vilket ansågs nödvändigt då konsekvenserna av att sjön nästan torkat ut ansågs stora. Sjön är idag ett naturreservat och höjningen har fått oanade konsekvenser över mycket större ytor än vad som var tänkt från början.

De lantbrukare och markägare som brukar jorden i direkt anslutning till sjön har fått vissa ersättningar men inte de som påverkas av vattenflödet i ett större perspektiv. Det är naturvårdsverkets reservat men själva skötseln sköts av en särskild enhet på länsstyrelsen. Finansieringen kommer helt och hållet från verket och räcker inte till för de behov som finns.
En av de oanade konsekvenser som blivit av höjningen är uppkomsten av en parasit som sätter sig på betesdjurens levrar och i praktiken ger dem leversvikt. Djuren i sig blir undernärda och de far väldigt illa, detta resulterar i att de djur som betat av strandängar och fält inte längre finns och då har många av de fåglar som finns i sjön inget att äta.

Hur det än blir i framtiden så är det oerhört viktigt att naturvårdsverket tar tag i en långsiktig och omfattande utredning av de konsekvenser som blivit av sjöhöjningen. Det finns många saker som blivit bra och det finns en del som blivit dåligt men det finns väldigt mycket tyckande om höjningen och detta kan man endast komma till rätta med genom en ordentlig utredning. Vi kommer följa upp det här mötet på olika sätt framöver, men mer om detta senare.

Inga kommentarer: