torsdag 8 oktober 2015

=Sverige kan mer: 37 000 fler jobb med Moderaternas budget


Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson presenterar i dag Moderaternas budgetmotion. Det handlar om satsningar på över 30 miljarder kronor för fler jobb och ett starkare Sverige.
 • Vi sätter jobben främst. Det nya utanförskapet måste brytas och då krävs kraftfulla reformer så att fler kan få sitt första jobb. Moderaternas förslag innebär minst 37 000 fler jobb jämfört med regeringens politik, säger Anna Kinberg Batra.
 • Vi vill stärka drivkrafterna att arbeta genom att stå upp för rimliga skattenivåer, stärka investeringar i utbildning, utveckla Sveriges infrastruktur och värna företagsklimatet. Fler i arbete är helt avgörande för att kunna säkerställa mer kunskap i skolan, högre kvalitet i välfärden och ett Sverige som kan mer, säger Ulf Kristersson.
Reformer för fler jobb från Moderaternas budgetmotion:

Rusta med kunskap för att få det första jobbet
 • Utbildningsplikt
 • Utbyggd yrkesvux med cirka 13 000 platser
 • Rätt till komvux för alla som är behöriga
 • Ökade resurser till validering av nyanländas kompetens
 • Svenskundervisning och kompetenskartläggning under tiden i asylboende
Det ska löna sig att ta det första jobbet
 • Förstajobbet-avdraget, skatteavdrag för låga inkomster
 • Sänkt a-kassa jämfört med regeringen
Ansträngningar för att få första jobbet
 • Högre aktivitetskrav i försörjningsstödet
 • Ökad jobbstimulans i försörjningsstödet
 • Högre aktivitetskrav i etableringsersättningen
 • Ökad jobbstimulans i etableringsersättningen
Bredare vägar till det första jobbet
 • Förstajobbet-anställning
 • Rutavdraget utvidgas till flytt-tjänster
 • Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar yngre än 21 år
 • Yrkesintroduktionsanställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa samt höjt handledarstöd
 • Matchningsanställningar för långtidsarbetslösa
 • Företagsrådgivning för utrikes födda
Övriga större reformområden:

Utbildning bygger Sverige starkt
 • Utbyggd karriärtjänstreform med 6 400 tjänster
 • Allmän förskola från två år och mindre förskoleklasser
 • 10-årig grundskola
 • Utökad matematikundervisning i högstadiet
 • Obligatorisk sommarskola från årskurs 6
En trygg välfärd
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Nej till höjd maxtaxa i hemtjänsten
 • Stärkt kompetensförsörjning i vården
 • Äldreomsorg med måltidslyft och fler anställda
Ett starkt Sverige i en orolig omvärld
 • Ökade resurser till Försvaret
 • 1000 nya poliser
 • Åtgärder för terrorismbekämpning
Säkerhetshöjande åtgärder för trossamfund

Inga kommentarer: