fredag 9 oktober 2015

Övervakar det Vitryska presidentvalet

Pressmeddelande
2015-10-09

Åsa Coenraads (M) övervakar det vitryska presidentvalet

Moderaternas västmanländska riksdagsledamot, Åsa Coenraads, befinner sig just nu i Vitryssland för att övervaka presidentvalet som hålls där nu på söndag den 11 oktober. Vitryssland kallas ofta Europas sista diktatur och Coenraads deltar som valövervakare för OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

- Det är andra gången jag är i Vitryssland, men första gången som valövervakare. Tidigare val har varit förknippade med omfattande valfusk och i det närmaste total avsaknad av öppenhet. Våldsamheter, misshandel, arresteringar och fängslande av den politiska oppositionen har varit vanligt förekommande. Det vitryska folket förtjänar på samma sätt som vi rätten att få leva i en demokrati och välja och välja bort politiska företrädare i fria och demokratiska val, säger Åsa Coenraads, riksdagsledamot (M).

- Min uppgift är att vara på plats och följa valet på valdagen och observera huruvida det går rätt till eller ej. Låt oss hoppas att vi ska kunna se tydliga förbättringar i detta val, avslutar Coenraads.

____________________________

Åsa Coenraads är en av åtta svenska riksdagsledamöter i OSSE:s Parlamentariska valövervakning. Valobservationen sker i samband med OSSE:s organisation för demokratiska institutionen och mänskliga rättigheter (ODIHR) som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet. Totalt deltar ett 50- tal parlamentariker från OSSE's och Europarådets medlemsstater. Valobservatörernas uppgift är att på plats kontrollera att valet genomförs på ett korrekt och öppet sätt. Kontrollen innefattar att observera valtillfället, försegling av röstsedlar och själva rösträkningen i olika vallokaler.

Inga kommentarer: