torsdag 24 september 2015

Sveaskog och dess ansvar


Sveaskog är statens skogsbolag och Sveriges största skogsägare. Med detta kommer ett visst ansvar. Sveaskog har precis som alla andra ett avkastningskrav på sig där de ska generera in pengar till staten men förutom det så  har de ett ansvar för att pedagogiskt visa upp vad skogen ger.

Varje år brukar riksdagens Jakt- och fiskeklubb organisera en utflykt tillsammans med Sveaskog för riksdagens ledamöter och anställda som är medlamar i klubben. I går kväll gick resan till sjön Yngen i Södermanland där vi ute i naturen fick del av bolagets verksamhet.
Vi fick information om det pedagogiska ansvaret vid statsnära avverkning som handlar om att bevara skogens själ och hjärta samtidigt som skogen mår bra av att brukas. Vi gick igenom det kommande nationella skogsprogrammet och den internationella jämförelsen. Vi prata om älgförvaltning och betestrycket som gör att Sverige går mer och mer åt att bara återplantera gran istället för tall. Vi han dessutom prata om Sveaskogs ansvar i den biologiska mångfalden i både skogen men även i vattendrag. På bilden ser ni en av alla de kräftor som finns i vattendrag som lyder under Sveaskog. Intressant och mycket trevligt, jag är glad att så många ledamöter tog tillfället i akt och följde med och jag är tacksam för den uppställning som Sveaskog hade med sig ut i skogen en onsdagskväll. Det här uppdraget är verkligen varierande.

Inga kommentarer: