måndag 18 maj 2015

Stora sälbestånd

Hur mycket säl tår fisket, återigen en förvaltningsfråga. Just nu är de stora bestånden av Säl i Östersjön ett hot mot både mindre fiskbestånd och de utrotningshotade kustfiskarna. Idag skriver jag i BLT inför den fiskekonferens som är senare idag om just Sälförvaltningen.
Artikeln finns här.

Inga kommentarer: