onsdag 20 maj 2015

Lokalt förankrat fiske

Stor konferens om det lokala kustfisket i Sverige, Konferensen hålls lämpligt i Blekinge och jag är såklart på plats för att debattera och representera Moderaterna. Som inbjudare är Hela Sverige ska leva tillsammans med kustfiskarna.

I kustfisket räknas även insjöarna in och två av våra största insjöar är Mälaren och Hjälmaren som fiskar stora bestånd av Gös och Ål. Med andra ord en högst relevant fråga för Västmanland.

En av talarna på konferensen är småföretagarens och fiskaren Rune Wikström från Möja, det vill säga min tidigare kollega och mentor i fiskepolitiken. Kul att få stå på scenen efter Rune även om det är pirrigt att ha mästaren i publiken.
Viktigt för kustfisket precis som för så mycket annat är att företagandet och näringspolitiken. Villkoren måste vara enkla och trösklarna mellan olika grenar inom företagandet låga. Rune är ett levande exempel på hur yrkesfisket går att kombinera med restaurang, hotell och service på landsbygden som dessutom skapar levande landsbygd och fler företag.

Inga kommentarer: