tisdag 12 maj 2015

Månlandskapet

Under söndagen hade jag en möjlighet att göra ett lite inofficiellt besök i det södra brandområdet i Västmanland. Det är faktiskt första gången jag besöker området efter branden. Jag har som många andra byggt upp en bild av hur det ser ut i området genom mediarapportering och berättelser från boende i området.
Jag har träffat företag som påverkats av branden och som ser både negativt och positivt på framtiden.

Men jag var inte beredd på hur det faktiskt ser ut som helhet. jag måste säga att det är svårt att beskriva hur det ser ut. Det mest av det brandskadade timret är ute ur skogen men det står fortfarande kvar stumpar och småträd. Några av de tallar som klarat sig står kvar som kommande tröträd. Runt vattendrag och myrar är det fortfarande grönt och här lever både natur och djurliv som om ingenting har hänt. Annars ser det mest ut som en krigszon eller ett månlandskap. Allt är bränt, svart och stenigt. Vinden viner lite spöklikt och den fågelsång och suset när vinden passerar lövmassor uteblir och lukten av bränt trä och mossa ligger fortfarande som en filt över området.

Regeringen och naturvårdsverket planerar att göra ett naturskyddsområdet eller nationalpark i området och håller nu på att köpa upp mark för fullt. Det är både spännande och lite oroväckande om vad som händer just nu. För boende och brukare i området så kommer detta innebära ytterligare konsekvenser för bygden. Just nu byggd till exempel nya vägar i området för att "turister" ska kunna färdas säkert genom området. Boende kommer inte kunna nyttja skogen på samma sätt som tidigare och brukandet av skog och mark kommer att förändras. Möjligheten till jakt kommer att förändras och med det även förvaltningen av klövvilt och rovdjur i hela regionen.

Inga kommentarer: