fredag 24 april 2015

Etiks jakt på Säl

Vi har ett allt större bekymmer med Säl runt våra kuster. Sälbeståndet ökar och ställer till det för andra arter som håller på att bokstavligt talas ätas upp. En säl äter lika mycket Ål som allt fiske i Hanöbukten till exempel.
Efter den stora Säldöden på 70- och 80-talet förbjöds all jakt på Säl. Gott så, det är ett bra sätt att förvalta stammen. Men nu är stammen på inget sätt utrotningshotad längre och en viss skyddsjakt har inletts.

Problemet med skyddsjakten är i och för sig att den är allt för liten men framför allt den etiska principen kring jakten att inte få tillvara ta bytet. Lagstiftningen hänger inte med i naturens svängningar.
Sverige har haft ett undantag för handel av Sälprodukter inom EU som nu riskerar att försvinna om inte Landsbygdsminister Buscht gör något åt detta väldigt snabbt. Jag har därför ställt en interpellation till ministern på temat.

Inga kommentarer: