tisdag 14 april 2015

Försämringar för dig som vill byta bana

Svenskt näringsliv bjöd under måndagen in företag och politiker till en regional träff i Västmanland för att diskutera de utmaningar som finns inom kompetensförsörjningen.
Mia Liljestrand var inbjuden talare som svenskt näringslivs expert på yrkesutbildning.
Det går snabbt att konstatera att alla som söker arbete eller vill byta yrkesbana är förlorare hos den nya vänster regeringen. De åtgärder som Alliansregeringen genomförde för att minska klyftorna på arbetsmarknaden eller göra det enklare att byta bana mitt i livet tar nu regeringen bort och det medför en hel del problem.

Dagen bristyrken är både specialinriktade ingenjörer och tekniker men även inom alla handa kvalitetsyrken. Just dessa är inte så enkla att komma åt om inte 15åringen bestämmer sig för att börja på ett yrkesprogram vid gymnasiestarten. Går man idag ut en teoretisk utbildning med godkända slutbetyg är det näst intill omöjligt att komma in på komvux med yrkesutbildning.
Det behövs fler och bättre bryggor mellan olika grenar i yrkeslivet för att fler ska kunna komma in oå arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: