måndag 9 februari 2015

Paus

Jag har tagit en lite medveten paus från bloggen en vecka men nu är jag tillbaka. Det har varit väldigt mycket att göra och jag har prioriterat jobb och familj ett tag nu. Jag håller på att lägga upp en plan för mig själv hur jag ska kunna arbeta mer effektivt och projektinriktat och det börjar ge resultat. Jag ökar nu succesivt min kammarnärvaro och försöker utmana mig själv genom att angripa nya områden.
Förra veckan var jag uppe i en interpellationsdebatt om fallskador för äldre. Utan en bra politik för att förebygga fallskador får samhället höga kostnader och fler äldre behöver lida och ha ont i onödan. Bara för landstinget Västmanland och kringliggande kommuner får detta en hög kostnad som skulle kunna läggas på att korta vårdköer eller öka bemanningen i vården istället. Alliansregeringen tillsatte två stora reformer för att komma till rätta med det ökande problemet. Dels en stor äldreutredning som tittade på insamlad data från hela landet. Dels delsatsningen av Matlandet Sverige som arbetade med det offentliga köket och vikten av rätt näring till rätt person.

Den socialdemokratiska regeringen har valt att avsluta både dessa satsningar. Jag förstår om en ny regeringen har en egen vision och egna projekt som de vill sjösätta men i det här fallet har de inga egna förslag eller projekt. Ansvarig minister hänvisar tillbaka till att regeringen ska börja fundera på detta. Jag är ledsen men för mig duger inte det.

Inga kommentarer: