onsdag 14 januari 2015

Giganternas kamp

Politiken den här dagen tar aldrig slut och då har jag ändå hunnit ta mig från Stockholm till Västerås läsandes rapporter. Nu på kvällen har Stefan Löfven och Anna Kindberg Batra återigen mötts men den här gången i en aktuelltstudio för debatt.Fem olika ämnen han tas upp och här kommer ett litet referat av vad som sas.Först ut var NATO frågan eftersom Moderaterna nu för fram den och den har varit uppe i partiledardebatten under dagen.

Utreda eller ej, det var frågan. Vi i Alliansen vill utreda ett eventuellt NATO medlemskap nu. Tiden är mogen för parterna och väljarna med det oroliga läge som har varit med oss i både Ukraina och Östersjön under den senaste tiden. Löfven han vet redan att han inte gillar NATO så han tänker över huvud taget inte ta upp frågan för diskussion om en eventuell utredning.Nästa fråga handlade om hur jobben blir fler.

Anna var väldigt tydlig med att jobben behöver bli fler för att vi ska få mer resurser till välfärden. För att göra det behövs en politik som främjar nya jobb att växa fram och att det gör sig lönsamt att arbeta. Det ska till exempel löna sig mer att jobba högre upp i åldern. Vi bhöver även se över arbetsmarknaden för att fler unga och fler utrikesfödda ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Stefan skyllde på att Moderaterna bara vill sänka skatter och upprepade allting som han tyckte var dåligt under förra mandatperioden. Inte ett ända förslag kom han med, inte ens traineejobben kom upp.Integration

Människor som vill komma hit för att arbeta och berika vårt land är välkomna hit men måste klara av att försörja sig själva. Men sedan finns det en grupp människor som kommer hit därför att de flyr från krig och konflikter runt om i världen. Den gruppen har först och främst ett skyddsbehov men vi behöver vi hjälpa till med snabba vägar in på arbetsmarknaden för att lära sig språk och kultur men framför allt kunna få en egen försörjning för sig själva och sina familjer. Socialdemokraternas förslag handlade inte om jobb utan mer om bidrag.Det är svårt att ha en debatt utan att beröra skolfrågan alls.

Ge alla barn möjlighet att tidigt få den hjälp de behöver genom att tidigt se hur de ligger till i skolan.

Tidigare betyg, mindre klasser och fler lärare i de lägre klasserna. Tydliga och konkreta besked från AKB. I Alliansens budget som klubbades igenom i höstas står klart och tydligt att vi ska ha betyg från årskurs fyra.

S vill inte följa det beslut som riksdagen tagit om tidigare betyg. Han vill avvakta ytterligare voteringar och samtal med lärarfacken. Lite skrämmande är det allt att han nonchalerar riksdagens beslut så tydligt.Debatten avslutades sedan väldigt kort om vad Decemberöverenskommelsen betyder, särskilt efter SDs misstroendevotum idag.

Det här är inte en fråga om demokrati utifrån svart eller vitt, det här är en fråga om hur Sverige utifrån demokratiska principer ska kunna styras med en minioritetsregering..

Vår och kommande höstbudgetar läggs också utifrån överenskommelser om att budget är ekonomiska ramar och inte ett flummigt politiskt innehåll. Vi har med andra ord kommit överens om en formen för politiken men inte själva saken. Det kommer vi få se under våren när Moderaterna och Alliansen ger sig in i en aktiv oppositionsroll.

Inga kommentarer: