onsdag 14 januari 2015

Samverkan när det funkarLite före och lite efter dagens votering har länsbänkarna från Västmanland och Södermanland träffat våra respektive länsstyrelser tillsammans med MDH för en diskussion. Dialog och diskussion om högskolans framtid och aktuella frågor. Jag var tvungen att ta med mig den här bilden av de företag som MDH samverkar med på ett eller annat sätt. Företagen ger input i vilken kommande arbetskraft de behöver och studenterna har möjlighet att göra sin examensarbeten på företagen. Ett lysande exempel på när samverkan mellan det privata och det offentliga verkligen funderar i partnerskap.


Inga kommentarer: