fredag 16 januari 2015

Landstingskonferens del 2

Vi fortsätter vår utbildning i rasande tempo. Del två är kanske inte mitt favoritämne men ack så viktigt, passet heter kort och gott ekonomi. Ekonomidirektör Nils-Eric Gustavsson och ekonomichef Karin Lidgren är på plats för att dels informera nya ledamöter i gruppen om hur det ser ut i landstinget men även ge en bild av nuläget.

Rikspolitiken får en bäring även för sjukvården och när man talar om Sveriges tredje minsta landstings ekonomi ser man snabbt betydelsen av in- och utgifter. Kömiljarder, sjukskrivningsmiljarder och rehabiliteringspengar spelar stor roll för en relativt liten ekonomi. Jag saknar en lättare koppling dock mellan snabba rehabiliteringstider och människor i arbete. Det är klart att det är en samverkansfråga mellan kommun och landsting och det är svårt att tala om konkreta pengar men att det gör en samhällsnytta av att korta vårdtider borde vara självklart.

Inga kommentarer: