onsdag 18 juni 2014

Mer tid i kammaren

Varför bara partiledardebatt i kammaren när roligaste utskottet har en massa debatter kvar. Vi konstaterade att det bara är vi som har debatt i dag och inte lite heller. Jag har smugit med mig datorn i dag så jag har hunnit få en massa saker gjorda under tiden i alla fall.
Först ut idag är kollegan Christer Akej som debatterar de nya reglerna för strandskydd. Regeringen la en stor proposition om detta tidigare men lagstiftningen tillämpas inte på det sätt som lagstiftarens ambition var så vi har varit tvungna att göra om en del. Regeringens och nu även riksdagens ambition är att göra strandsskyddsreglerna mer flexibla. I vissa delar av Sverige behöver reglerna vara väldigt stränga men i de flesta delar av vårt stora land behöver reglerna lättas upp betydligt.
Men det är inte slut med det, vi fortsätter debattera. Kollegan Johan Hultberg håller den moderata fanan högt och fortsätter med biologisk mångfald och miljömål. Sedan rundar vi kvällen med handel av timmer och trävaror. När det kommer till klimat och miljöpolitiken är det intressant att fundera över hur en eventuell röd grön regering skulle kunna se ut och vilka frågor de skulle kunna tänka sig att driva. De är nämligen inte överens om något såhär långt och har ingen gemensam finansiering för sina förslag, det kommer bli dyrt för skattebetalarna.

Inga kommentarer: