tisdag 6 maj 2014

Djuren i fokus

Idag gästas utskottet av Pierre Schellenkens från EU kommissionen. Han är inte kommissionär med kommissionens man i Sverige. Inte så krångligt som det låter.
Han har ett spännande arbete där han ska hålla koll på allt som kommissionen gör. Idag har vi i miljö- och Jordbruksutskottet bjudit in honom för att få mer information om EUs djurhållningsbestämmelser.


Vi vet att bestämmelserna inom djurskyddet ser olika ut i olika länder och det gör att situationen på den inre marknaden snedvrids. Konkurrensen ser inte likadan ut och det slår dubbelt hårt mot svenska lantbrukare. Dels har vi högre kostnader för det extra djurskydd vi har i Sverige men vi får ytterligare en kostnad när andra länder skiter i de gemensamma besluten. Ta en sådan fråga som värphöns, EU beslutade redan 1999 om ett förbud mot oinredda burar men vi har fortfarande länder som skiter i detta och hör måste kommissionen styra upp och låta detta få konsekvenser.

Jag själv passade på att ställa en fråga om hur kommissionen arbetar med att minska antibiotikaanvändningen hos djur inom unionen. Det må vara en sak att behandla djur när de väl har blivit sjuka men att behandla alla djur med antibiotika i förebyggande syfte är bara dumt när vi ser ett mer och mer allvarligt problem inom sjukvården med antibiotika residenta stammar. Tyvärr anser kommissionen att ansvaret ligger på olika myndigheter och de nationella parlamenten att besluta om.


Inga kommentarer: