onsdag 2 april 2014

Busbolaget

Jag besöker alla typer av förskolor och jag tycker kvalitén är viktigare än driftsformen. Det är en av anledningarna till att jag väljer att göra förskolebesök hos blandade ägare.
Dagens andra besök gick till Busbolaget som är en landsbygdsförskola i Rytterna utanför Västerås.
Busbolaget är en privat förskola och de har barn som kommer från omnejden. En hel adel av personalen kommer även den från området runt omkring.Förskolan ligger inbäddad i naturen mellan åkrar och skog, riktigt idylliskt. De har ett nära samarbete mellan markägarna i närheten och föräldrarna till barnen. Det gör att förskolan kan lägga större delen av sina resurser på personalkostnader istället för till exempel leksaker och skolgårdsutrustning. De har en helt fantastisk skolgård med helt unika byggnationer. Hur många förskolor har en buss, ett spa eller en alldeles egen trädkoja på gården?

Inga kommentarer: