onsdag 5 mars 2014

Ny Viltförvaltningsdelegation

Igår tog jag tåget tillbaka till Västerås efter riksdagsgruppen och jag kan inte nog beskriva den sköna känslan av att sova i sin egen säng och vakna i sitt eget hem. Jag brukar inte åka hem mitt i riksdagsveckorna eftersom jag är för lat för att strula med tåg på mornarna och oftast har långa kvällsmöten i Stockholm. Det som skiljer denna vecka från andra är att onsdagen inleda med första mötet för den nya viltförvaltningsdelegationen.


Vi håller dagen till ära till i Västerås Slott eftersom delegationen leds av landshövdingen och delegationen ligger under länsstyrelsen. Eftersom många är nya i delegationen ägnas första dagen främst åt utbildning i vad delegationen ska göra och inte göra.


Jag är invald som ordinarie ledamot den här perioden också på ett moderat landstingsmandat och för det är jag tacksam. Min ersättare i år är kollegan Fredrik Larsson från Sala. Den här perioden är endast ett år och det är för att komma ifatt de ordinarie valen. Sedan kommer en mandatperiod vara fyra år och spegla kommunernas mandatperioder.

Inga kommentarer: