onsdag 5 februari 2014

Vattenvård

Idag har det verkligen blivit tema vatten på alla möjliga sätt. Dagen avslutas med en kammardebatt sär ämnet vattenvård diskuteras.Min kollega Gustav Schyllert (M) för vår talan och han gör det med bravur även om det är hans första gång i riksdagens talarstol!
Inom ramen för Östersjöstrategin och Helcom görs en en rad insatser för att komma tillrätta med övergödning samt skydd av dricks- och grundvatten. Oppositionen gör en grej av att vi gör för lite och för sent och löser som vanligt alla problem med att gödsla med skattepengar utan att berätta var de ska gå.

Inga kommentarer: