onsdag 5 februari 2014

Levande sjöar och vattendrag

Idag samlas moderata ledamöter från Miljö- och Jordbruksutskottet, Näringsutskottet och Civilutskottet för att lära oss mer och diskutera vatten på olika sätt.
Vi har bjudit in WWF, Sportfiskarna, Älvräddarna och Naturskyddsföreningen som alla är pålästa och intresserade av vattenfrågorna. Vi lyssnar självklart in även den andra sidan av saken men idag är det dags för naturintressen att säga sitt.


Det här är på inget sätt lätta saker att besluta om, det finns en del förutsättningar som vi måste förhålla oss till.
Klimatförändringar
Behov av mer el och en vilja av mer grön el
Biologisk mångfald
Natur och sportturismen
Boendemiljöer
Samhällsintressen

Inga kommentarer: