torsdag 20 februari 2014

Svenska grisar på bordet

Som så många torsdagsmorgnar förut så går alliansen i miljö- och Jordbruksutskottet till Landsbygdsdepartementet för att träffa minister Erlandsson inan utskottet. Idag ligger det ett lätt snöfall över Stockholm och som vanligt är storstadsborna inte riktigt beredda på väderväxlingar. Jag trycker ner lovikkamössan lite djupare och konstaterar att det varken blåser eller är kallt i alla fall.Dagens möte fokuserar väldigt mycket kring svensk grisproduktion och export av kött. Det är ingen hemlighet att Eskil Erlandsson igår träffade branschen för att diskutera den kris som svensk grisproduktion idag står inför. Media har speglat problematiken som att slakterierna lägger ner och därför inte tar in djuren längre. Nu är bilden lite mer komplicerad än så och framförallt större, allting har ett samband.
I grund och botten är Ryssland det stora problemet just nu, de har stängt sina gränser för import och för Sverige är detta ett stort problem då våra grisar primärt gått dit.
eftersom slakterierna inte har avsättning för sin produkt tar de inte in fler, grisproducenterna i simtur blir inte av med slaktgrisarna samtidigt som det sr smågrisar på tur för att komma in i stallarna.
Nu är det viktigt att hela branschen samlar sig från jord till bord som Eskil säger. Handeln har prioriterat svensk gris i sina produkter, de kommer också bli bättre på att tydliggöra märkningen av svenskt kött. Vi från politiken uppmanar våra kommuner och landsting att se över sina upphandlingar och våga upphandla bättre. Vi ser även över export marknaden och tillsammans med övriga EU länder kommer vi nu förhandla med Ryssland om att öppna gränserna för handel igen.

Inga kommentarer: