onsdag 19 februari 2014

Omvärlden i fokus

Sverige är ett litet land med starka band till världen runt omkring oss. Vi har en tradition av att handla och köpa med världen runt omkring oss och det har byggt landet starkt.
Dagens utrikespolitiska debatt är extra viktig just nu av flera anledningar. Det händer saker i världen just nu som gör en gemensam och stark utrikespolitik viktig, jag tänker främst på Ukraina och Syrien. Om några månader har hela Europa val till Europaparlamentet och det spelar roll vilka parlamentariker vi skickar dit. För det tredje är detta den sista utrikesdeklarationen som. Lämnas den här mandatperioden och efter valet vet vi inte vem som styr i Sverige även om jag hoppas det är en fortsatt borgerlig regering.Carl Bildt, utrikesminister inleder dagen debatt och det är svårt att återge hela hans trettio minuter långa anförande men jag vill reflektera till några delar. Han börjar utanför sitt manus med att berätta lite om de oroligheter som just nu pågår mitt i Europa. Ukraina agerar just nu på ett helt oacceptabelt sätt. Skjutningar och arrestering av demonstranter i Kiev är både oroväckande och ett hot mot alla länder som lever i demokratin. Imorgon klockan två träffas alla EUs utrikesministrar för att gemensamt komma överens om hur EU ska förhålla sig till Ukraina och vilka åtgärder som ska vidtas.
Utrikesministern fortsätter sedan om vikten av Europasamarbetet och hur EU byggts upp historiskt, han drar en parallell till Ukraina och berättar hur historien aldrig får återupprepas. Vi tror på ett öppet, växande och utrikespolitiskt starkt Europa där Sverige är en stark röst för ett starkt Europa.

Europasamarbetet och utrikespolitiken är en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta väcka starkt. Fredsarbetet bygger på ekonomisk och demokratisk utveckling där handeln står i centrum. Ett långsiktigt bistånd där frihandel- och investeringsavtal mellan EU och USA bygger fred i resten av världen.
Dagen till ära skriver Utrikesministern tillsammans med biståndsminister Hillevi Engström och handelsminister Ewa Björling på SvD brännpunkt om just detta.

Inga kommentarer: